Archív článkov

Udalosti

10. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

Už  10. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 3.II. – 5.II.2023 v Starej krčme v Stratenej. Ubytovanie, stravovanie bolo zaistené v Starej krčme. Prítomní boli títo členovia klubu: Pavol Balážik, Ľuboš Cibula, Peter Čech, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Miloš Greisel, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Peter Vozárik. Spolu 21 členov a dvaja rodinní príslušníci.

Stretnutie sa začalo v piatok  3.II.2023. Príchod účastníkov ráno o 8. hod.  Zorganizovaná 6 členná akcia do Stratenskej jaskyne do Jubilejného dómu.

Cieľom pracovnej akcie bola Najvrchnejšia priepasť v Jubilejnom dóme pri meračskom bode 2940. Braňo Tulis, Peter Schuster a Peter Smatana zlanili do priepasti. Spoločne preskúmali dno priepasti a priľahlé priestory. Sú to priestory pod závalom a všade sú napadané bloky. V jednom mieste sa nachádza klesajúca štrbina s hlineným dnom, kde by sa dalo kopať. Na inom mieste je prasknutý balvan a na dne pukliny sú hlinené nánosy s otvorom, za ktorým je priestor. V tejto pukline by sa tiež muselo kopať, pretože je dosť úzka a momentálne neprielezná.

          Z dna priepasti vybieha smerom pod zával v Jubilejnom dóme pekne modelovaná meandrová chodba s dĺžkou asi 8 metrov, výškou 2 metre a šírkou pol metra, ktorá sa končí hlinenými nánosmi. V tejto chodbe sme našli zimujúceho  netopiera obyčajného.

          Smerom na sever na dne priepasti pokračuje klesajúca chodbička, na ktorej konci sme objavili úzky otvor 1×0,5m. Po vhodení kameňa do otvoru sme s prekvapením zistili, že ide o veľmi hlbokú priepasť. Vhodené kamene sa odrážali od stien a padali od 4 do 7 sekúnd, z čoho usudzujeme, že priepasť môže mať hĺbku od 40 do 60 metrov. Ide o kruhovú šachtu s priemerom asi 5 metrov. Steny boli hladké a bez výzdoby. Na dno nebolo vidieť. Tejto priepasti sme dali pracovný názov Kamienková priepasť. Na najbližšej akcii bola priepasť preskúmaná do 60 m hĺbky.

    Večer po úspešnej akcii ladenie gitár na nasledujúce večery, beseda. Ostatní členovia klubu pricestovali na druhý deň.

Druhý deň 4.II.2023 dopoludnia bola fujavica, exkurzia do Stratenského kaňonu, fotodokumentácia. Ing. P. Schuster: povrchový prieskum na bežkách: Stratenská Píla, Zajfy, Glacská cesta, Stratená.

O 15. hod. začala výročná členská schôdza v hale Starej krčmy. Prítomní klubu boli  oboznámení s činnosťou členov lubu v roku 2022, s plánom činnosti na rok 2023, s materiálom klubu a so stavom hospodárenia v roku 2022. Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleologického prieskumu v Dobšinsko-stratenskom jaskynnom systéme a v iných perspektívnych lokalitách Slovenského raja.

Po diskusii bolo schválené uznesenie. Po schôdzi nasledovala výdatná večera, posedenie pri pive a gitarách.

Pri dobrej večeri pokračovali dielčie diskusie a nezabudnuteľné zážitky.

Každý účastník dostal magnetku – logo 10. Zimného zrazu.

Pri odchode 5.II.2023 sa všetci tešili na nasledujúci 11. zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a zvlášť hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

Fotografie k článku

 

Komentáre sú uzatvorené.