Archív článkov

Udalosti

55. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 12.VIII. – 20.VIII.2022 bol zorganizovaný v poradí už päťdesiaty piaty klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov Speleologického klubu Slovenský raj. Miesto konania akcie bola dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, v bezprostrednej blízkosti Dobšinsko-stratenského jaskynného systému.

Prví účastníci, desiati členovia a dvaja rodinní príslušníci obsadili táborisko 12.VIII. Po postavení vlastných stanov bol dovezený materiál z maringotiek, uložené potraviny v Starej Krčme, privezené do tábora  hygienické zariadenia, a zásoby pitnej vody. Počasie nám prialo – polojasno, teplo. 13. a 14.VIII. spadlo pár kvapiek. V polovici týždňa 16.VIII. nás pokropila asi hodinová búrka s výdatným  dažďom.

Dovoz zo Stratenej vybavenia do kuchyne, pracovné pomôcky. Výnimočne nás v prvý deň neprivítal výdatný dážď, ako tomu bývalo po iné roky. Prvú noc v prírode si každý vychutnal.

V tábore bolo ohnisko rozryté, veľa drevených kusov na pálenie. V potoku bolo málo vody, ale pre nás to vystačilo. Doviezli 4 ks WECKO. Okolo tábora bolo veľa suchých stromov, čo vyvolávalo obavy z pobytu. Táborisko nebolo rozryté od diviakov, ako to bývalo po iné roky. Ani stopy po pasení koní. Sedenie pri ohni, dosky. Natiahnutá ochranná plachta nad ohniskom a kuchyňou.

Od 8.VIII.2021 bežal náš pestrý program bez nejakých rušivých vplyvov.

Týždňa sa zúčastnilo 19 členov klubu, jeden hosť: RNDr. Pavel Bella, Peter Čížek, Prof. Matej Daniel, Viktor Daniel, st., Karolína Danielová, Ing. Viktor Daniel, ml., Miloš Greisel, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, Karel Molík, Otília Novotná, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana,  Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozef Váš, Peter Váš.

13 účastníci predstavovali rodinných príslušníkov a priateľov členov klubu: Auer Daniel,  Damián Daniel, Diana Danielová, Ivana Danielová, Ondrej Glajza, Simona Greiselová, Prof. Jozef Minár, CSc, Zdenka Molíková, Ing. Viliam Tulis, Jakub Váš.

Hlavným pracoviskom sa stala Stratenská jaskyňa a v nej Chodba reprezentantov: sondovanie novou metódou, zistenie prievanu zdola, kde odteká voda.

Návšteva Vlčej jaskyne, sondovanie v Čižmovej jaskyni.

Rysia jaskyňa: sondovanie, prehlbovanie, vyvážanie materiálu von z jaskyne, postup v kopaní.

Okienková jaskyňa: vyťaženie napadaného materiálu z plazivky a z pred dverí. Akcia trvala dva dni. Exkurzia do jaskyne a hľadanie vhodného materiálu na odber vzorky, bez úspechu. Akciu viedli dvaja experti: Bella a Minár. Podobnú akciu sme zorganizovali aj v Koniarovej jaskyni. Akcia bola úspešná a zúčastnili sa jej štyria členovia klubu. Odber vzoriek na kozmologický výskum.

Štrková jaskyňa bola navštívená a posúdená jej perspektíva. Nájdené hodne štrkového materiálu aj červenkastej či hnedej farby.

Povrchová exkurzia na planine Pelc. Návšteva jaskyne Diera v streche.

Fotografovanie z dronu Slovenského raja.

O hladné žalúdky, zásobu pitnej vody, dostatok dreva na táborový oheň sa výborné postarali poverení účastníci.

Ukončenie týždňa. Likvidácia tábora, upratanie terénu. Odvoz vybavenia do maringotiek, garáže, klubu, kontajneru na odpad.

Podujatie prebehlo bez mimoriadnych udalostí.

Všetci vydržali až do konca.

Všetkým patrí naše poďakovanie.

Do videnia v r. 2023 v Tiesňavách.

Ján Tulis

Fotografie z akcie

Komentáre sú uzatvorené.