Archív článkov

Udalosti

9. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

9. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj v Stratenej v dňoch 28.I. – 30.I.2022

 

Už  9. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 28.I. – 30.I.2022 v Starej krčme v Stratenej. Ubytovanie bolo zaistené v Starej krčme. Prítomní boli títo členovia klubu: Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ladisav Dolejší, Miloš Greisel, Ing. Pavel Hovorka, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Otília Novotná, Ing. Peter Schuster, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Peter Vozárik. Spolu 15 členov a dvaja rodinní príslušníci.

Stretnutie začalo v piatok  28.I.2022. Príchod účastníkov v poobedňajších hodinách vyššie uvedených. Zaistenie a dojednanie ubytovania, stravovania a programu na ďalšie dni. Večer ladenie gitár na nasledujúce večery, beseda. Ostatní členovia klubu pricestovali na druhý deň.

29.I.2022 V. Daniel, K. Danielová, M. Greisel, Ing. J. Tulis: dopoludnia exkurzia do Stratenského kaňonu, fotodokumentácia. Ing. P. Schuster: povrchový prieskum na bežkách: Stratenská Píla, Zajfy, Glacká cesta, Stratená.

O 16. hod. začala výročná členská schôdza v hale Starej krčmy. Prítomní klubu boli  oboznámení s činnosťou členov lubu v roku 2021, s plánom činnosti na rok 2022, s materiálom klubu a so stavom hospodárenia v roku 2021. Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleologického prieskumu v Dobšinsko-stratenskom jaskynnom systéme a v iných perspektívnych lokalitách Slovenského raja.

Po diskusii bolo schválené uznesenie. Po schôdzi nasledovala výdatná večera, posedenie pri pive a gitarách.

Pri dobrej večeri pokračovali dielčie diskusie a nezabudnuteľné zážitky.

Každý účastník dostal magnetku – logo 9. Zimného zrazu.

Pri odchode 30.I.2022 sa všetci tešili na nasledujúci 10. zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a zvlášť hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

 Fotografie z akcie

Komentáre sú uzatvorené.