Archív článkov

Udalosti

54. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 7.VIII. – 14.VIII.2021 bol zorganizovaný v poradí už päťdesiaty štvrtý klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov Speleologického klubu Slovenský raj. Miesto konania akcie bola dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, v bezprostrednej blízkosti Dobšinsko-stratenského jaskynného systému.

Prví účastníci desiati členovia a piati rodinní príslušníci obsadili táborisko 7.VIII. Po postavení vlastných stanov bola natiahnutá ochranná plachta nad ohniskom a kuchyňou, privezené do tábora  hygienické zariadenia. Dovoz zo Stratenej vybavenia do kuchyne, pracovné pomôcky a zásobu pitnej vody. Výnimočne nás v prvý deň neprivítal výdatný dážď, ako tomu bývalo po iné roky. Prvú noc v prírode si každý vychutnal.

Od 8.VIII.2021 bežal náš pestrý program bez nejakých rušivých vplyvov.

Týždňa sa zúčastnilo 20 členov klubu: Pavol Balážik, Peter Čížek, Viktor Daniel, st., Karolína Danielová, Ing. Viktor Daniel, ml., Miloš Greisel, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, Ing. Martin Konársky, Ing. Petra Konárska, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Ing. Peter Schuster,  Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozef Váš, Peter Váš.

12 účastníci predstavovali rodinných príslušníkov a priateľov členov klubu: Peter Baroš, Damián Daniel, Diana Danielová, Ivana Danielová,  Ondrej Glajza, Simona Greiselová, Gréta Konárska, Zora Konárska, Zdenka Molíková,  Eva Schusterová, Ing. Viliam Tulis, Jakub Váš.

Hlavným pracoviskom sa stala Stratenská jaskyňa, Rysia jaskyňa, Pri Zelenej jaskyni, Alanova diera, Ponory 1 a 2, prieskumné sondy.

Hneď v prvý pracovný deň sa rozbehli sondovacie prác v Rysej jaskyni. Cieľom činnosti bol prienik ďalej do jaskyne. Práce v jaskyni pokračovali úspešne. V ďalších dňoch bola celá jaskyňa zameraná a zostavená mapa s rezom o dĺžke 39 m. Práce ukázali, že sú to objekty, cez ktoré sa môžeme dostať ďalej do krasového masívu.

V Stratenskej jaskyni v Chodbe reprezentantov pokračovalo sondovanie – razenie novej chodby v sintroch v perspektívnom smere. Vyvezenie 12 fúrikov materiálu. Vyrazenie diery 30×25 cm.

Prieskum Priamej chodby potvrdil, že pokračovanie chodby nie je za súčasných podmienok možné – celistvosť hornín, vpravo je malá priepasť.

Na ľavej stráni doliny Tiesňavy sme pokračovali v kopaní prieskumnej sondy s cieľom zistiť výskyty riečnych štrkov a posúdenie skrasovatenia hornín.

Exkurzia v doline Tiesňavy s informáciami o ponoroch: Ponor1 a P2, v ktorých sa ponárajú vody potoka Tiesňavy. V súčasnosti ponory nie sú na povrchu aktívne.

 

O hladné žalúdky, zásobu pitnej vody, dostatok dreva na táborový oheň sa výborné postarali poverení účastníci. Všetkým patrí naše poďakovanie.

Do videnia v r. 2022 v Tiesňavách.

Ján Tulis

 

Fotografie z akcie

Komentáre sú uzatvorené.