Archív článkov

Udalosti

53. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 1.VIII. – 8.VIII.2020 bol zorganizovaný v poradí už päťdesiaty tretí klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov Speleologického klubu Slovenský raj. Miesto konania akcie bola dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, v blízkosti Dobšinsko-stratenského jaskynného systému.

Prví účastníci deviati členovia a štyria rodinní príslušníci obsadili táborisko už 31. júla. Po postavení vlastných stanov bola natiahnutá ochranná plachta nad ohniskom, kuchyňou, privezené do tábora  hygienické zariadenia. Dovoz zo Stratenej vybavenia do kuchyne, pracovné pomôcky a zásobu pitnej vody. Prvú noc v prírode si každý vychutnal.

Od 1.VIII.2019 bežal náš pestrý program bez nejakých rušivých vplyvov.

Týždňa sa zúčastnilo 20 členov klubu: Ľuboš Cibula, Ing. Peter Budický, prof. RNDr. Matej Daniel PhD., Viktor Daniel, st., Karolína Danielová, Ing. Viktor Daniel, ml.,  Ing. Pvel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, Ing. Martin Konársky, Ing. Petra Konárska, Otília Novotná, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Ing. Jozef Váš, Peter Váš, Peter Vozárik.

14 účastníci zastupovali rodinných príslušníkov: Mária Budická, Mária  Budická, Aurel Daniel, Agáta Danielová, Damián Daniel, Diana Danielová, Ivana Danielová, Martin Ďurša, Gréta Konárska, Zora Konárska, Andrea Lampartová, Eva Schusterová, Ing. Viliam Tulis, Jakub Váš.

Hlavným pracoviskom sa stala Stratenská jaskyňa, Jazvečia jaskyňa, Pri čmeliakovi, Čudnej lebky.

Hneď v prvý pracovný deň boli pracovne obsadené  Jazvečia jaskyňa a Jaskyňa čudnej lebky. Cieľom akcie bolo sondovanie – prienik ďalej do jaskýň pre ďalší prieskum. Práce v jaskyni pokračovali úspešne. V ďalších dňoch pokračovali sondovacie práce aj v jaskyni Pri čmeliakovi. Práce v týchto jaskyniach ukázali, že sú to objekty, cez ktoré sa môžeme dostať ďalej do krasového masívu.

V Stratenskej jaskyni v Chodbe reprezentantov rozširovanie štrbiny, ktorá má rozmer 1×1,5 m až 2 m. Smer štrbiny je smerom na juh, sklon  na sv., rozbíjanie sintrov. Pokračoval prieskum blízkeho okolia.

V Psích dierach bol urobený prieskum pod Objavnou priepasťou. Je tu možný podrobnejší prieskum, ale je potrebné lezecké vybavenie.

Na ľavej stráni doliny Tiesňavy sme začali kopať prieskumné sondy s cieľom zistiť výskyty riečnych štrkov a posúdenie skrasovatenia hornín.

Počas týždňa niektorí členovia klubu oslávili v kruhu jaskyniarov svoje výročné jubileum 60 rokov.

Pokrstená bola publikácia Dobšinsko-stratenský jaskynný systém dvojice autorov Ján Tulis a Ladislav Novotný.

O hladné žalúdky, zásobu pitnej vody sa výborné postarali príslušníci Danielovských rodín. Všetkým patrí naše poďakovanie.

Do videnia v r. 2021 v Tiesňavách.

Ján Tulis

Fotografie z akcie

Komentáre sú uzatvorené.