Udalosti

5. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

5. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj v Stratenej v dňoch 27.I. – 29.I.2017

 Aj v zimnom mesiaci – januári v roku 2017 sme pokračovali v našich zimných zrazoch. 5. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 27.I. – 29.I.2017 v penzióne Borovica v Stratenej. Zúčastnilo sa ho 22 členov klubu: Pavol Balážik, Ing. Peter Budický, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ing. Pavel Hovorka, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, Peter Pollág, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozef Váš, Peter Váš, Peter Vozárik. Prítomní boli aj 4 rodinní príslušníci.

Prví účastníci prišli v piatok dopoludnia 27.I.2017. V priebehu dňa boli oštítkované v kaňone Hnilca 4 jaskyne. Vyhľadanie, obhliadnutie a posúdenie vhodných miest v Stratenej na zaparkovanie dvoch maringotiek. Zhodnotené boli viaceré miesta. Ostatní členovia klubu pricestovali v popoludňajších alebo večerných hodinách.

28.I.2017 boli vykonané dve povrchové akcie: povrchový prieskum planiny Pelc –hľadanie výduchov v snehu. Závrt, ktorý sa v lete zdal ako otvorený, bol úplne zasypaný snehom, bez známok prúdenia vzduchu. Ďalšie perspektívne miesto sme nenašli. Druhá štvorčlenná skupina urobila povrchový prieskum ľavého svahu doliny Tiesňavy vo výške 940 – 950 m od Stratenej až po Jaskyňu pri čmeliakovi, tu vystúpali hore na plošinu krasovej planiny a po jej hrane a v SV smere pokračovali dole hrebeňom k železničnej trati v Stratenej. Nebol súvislý snehový pokrov, preto bolo ťažko nájsť výduchy z jaskýň. Zistili iba dve jaskyne: Slnečnú dieru a 3 m dlhú neevidovanú jaskyňu.

O 16. hodine sa začala výročná členská schôdza Speleologického klubu Slovenský raj s prezentáciou činnosti klubu za rok 2016 a plánom na rok 2017. V správe bola zhodnotená celoročná práca  členov klubu. Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleologického prieskumu v Stratenskej jaskyni a v jaskyni Duča. V nasledujúcej bohatej diskusii sme prebrali mnohé problémy. Schválením uznesenia o činnosti v uplynulom roku a návrhy a plány na budúci rok 2017 bola schôdza ukončená.

Po večeri stratenského gulášu nasledovalo premietanie zaujímavých vídeí so speleologickou tematikou.

Každý účastník dostal Diplom.

Pri odchode 29.I.2017 sa všetci tešili na budúcoročný 6. zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a zvlášť hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

Správu o činnosti speleologického klubu Slovenský raj za rok 2016 si môžete stiahnuť  tu:
SPRÁVAo činnosti speleologického klubu Slovenský raj za rok 2016 (30.7 MB)

49. jaskyniarsky týždeň Speleologického klubu Slovenský raj

Ján Tulis

V dňoch 30.7. – 6.8.2016 bol naplánovaný klubový jaskyniarsky týždeň v doline Tiesňavy v Slovenskom raji. Prví účastníci prišli už v piatok dopoludnia (29.8.2016) do tábora v doline Tiesňavy. Počasie nám prialo, prevládal slnečný deň.  Kým bolo jasné nebo podarilo sa nám postaviť stany a začal dážď. V tábore boli umiestnené 4 ks WECECKA. Večer sme strávili už pri táboráku pod nepremokavou plachtou.

Týždňa sa zúčastnilo 19 členov klubu, 11 hostí: rodinných príslušníkov členov klubu (manželky, deti…).

Program týždňa bol zameraný na Dobšinsko-stratenský jaskynný systém, na južnú časť Slovenského raja.

V rámci pracovnej činnosti najväčšia pozornosť bola venovaná Jaskyni Duča. Priestory objavené a preskúmané v uplynulom roku – Šťastná priepasť s nadväzujúcimi chodbami – Spojka – smerujúcimi k Stratenskej jaskyni na Jazernú chodbu. Sondovacími prácami v Spojke boli vytvorené podmienky na overenie prúdenia vzduchu zo Spojky do Jazernej chodby. Dymová skúška aj aróma plne potvrdili, že naše predpoklady boli správne. Ďalšie prieskumné práce v Jazernej chodbe tiež potvrdili vyššie uvedené skutočnosti. Je len otázkou času, kedy sa nám podarí prechod z jaskyne Duča do Stratenskej jaskyne.

V Stratenskej jaskyni v Chodbe reprezentantov pokračovalo sondovanie pomocou vrtných prác. Práce pokračujú pomalým tempom.

Do Stratenskej jaskyne sa uskutočnili tri exkurzie pre 12 záujemcov (pracovníci Mestských lesov Dobšiná).

Menší rozsah prác bol vykonaný v Jaskyni pri čmeliakovi, kde je možné pokračovať v sifónovej časti.

V jaskyni Prepadlisko sondovaním sa prekopali do voľného priestoru asi 5×5 m (pôdorys) s výškou 8 m. Strop tvoria zaklinené balvany. Prievan bol smerom do jaskyne. Objavené priestory boli zamerané a zadokumentované v dĺžke 8m.

Do Okienkovej jaskyne boli vykonané dve neúspešné akcie, pri ktorých sa nepodarilo otvoriť dvere na jaskyni.

Stratenská jaskyňa: vchod – dóm Zlomísk – exkurzia a foto a video dokumentácia. Vo vstupných častiach jaskyne bola urobená fotodokumentácia málo známych, ale zaujímavých morfologických a geologických tvarov.

Každodenné zaistenie kvalitnej, pestrej, teplej stravy, pitnej vody  pre účastníkov zabezpečoval Peter Čížek so svojimi pomocníkmi a pohotovostnou službou, technické zaistenie týždňa zabezpečil Braňo Tulis.

Výbor ďakuje všetkým, veľkým aj malým účastníkom za vykonanú prácu, za vykopané kubíky v Jaskyni Duča, v Stratenskej jaskyni a v Prepadlisku, za plné hrnce dobrôt,  za veselú náladu…všetkým za ochotu, ktorou prispeli k úspešnému priebehu jaskyniarskeho týždňa.

Všetci sa tešme na  už jubilejný 50. jaskyniarsky týždeň v roku 2017.

 

Členovia Speleologického klubu Slovenský raj účastníci jaskyniarskeho týždňa:

Pavol Balážik, Ing. Juraj Balčák, Peter Čížek, Prof. Matej Daniel, PhD,  Viktor Daniel, Ing. Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc, František Miháľ, Oľga Miháľová, Otília Novotná, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozef Váš, spolu 19 členov.

Fotogaléria z akcie.