Archív článkov

Udalosti

10. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

Už  10. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 3.II. – 5.II.2023 v Starej krčme v Stratenej. Ubytovanie, stravovanie bolo zaistené v Starej krčme. Prítomní boli títo členovia klubu: Pavol Balážik, Ľuboš Cibula, Peter Čech, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Miloš Greisel, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Peter Vozárik. Spolu 21 členov a dvaja rodinní príslušníci.

Stretnutie sa začalo v piatok  3.II.2023. Príchod účastníkov ráno o 8. hod.  Zorganizovaná 6 členná akcia do Stratenskej jaskyne do Jubilejného dómu.

Cieľom pracovnej akcie bola Najvrchnejšia priepasť v Jubilejnom dóme pri meračskom bode 2940. Braňo Tulis, Peter Schuster a Peter Smatana zlanili do priepasti. Spoločne preskúmali dno priepasti a priľahlé priestory. Sú to priestory pod závalom a všade sú napadané bloky. V jednom mieste sa nachádza klesajúca štrbina s hlineným dnom, kde by sa dalo kopať. Na inom mieste je prasknutý balvan a na dne pukliny sú hlinené nánosy s otvorom, za ktorým je priestor. V tejto pukline by sa tiež muselo kopať, pretože je dosť úzka a momentálne neprielezná.

          Z dna priepasti vybieha smerom pod zával v Jubilejnom dóme pekne modelovaná meandrová chodba s dĺžkou asi 8 metrov, výškou 2 metre a šírkou pol metra, ktorá sa končí hlinenými nánosmi. V tejto chodbe sme našli zimujúceho  netopiera obyčajného.

          Smerom na sever na dne priepasti pokračuje klesajúca chodbička, na ktorej konci sme objavili úzky otvor 1×0,5m. Po vhodení kameňa do otvoru sme s prekvapením zistili, že ide o veľmi hlbokú priepasť. Vhodené kamene sa odrážali od stien a padali od 4 do 7 sekúnd, z čoho usudzujeme, že priepasť môže mať hĺbku od 40 do 60 metrov. Ide o kruhovú šachtu s priemerom asi 5 metrov. Steny boli hladké a bez výzdoby. Na dno nebolo vidieť. Tejto priepasti sme dali pracovný názov Kamienková priepasť. Na najbližšej akcii bola priepasť preskúmaná do 60 m hĺbky.

    Večer po úspešnej akcii ladenie gitár na nasledujúce večery, beseda. Ostatní členovia klubu pricestovali na druhý deň.

Druhý deň 4.II.2023 dopoludnia bola fujavica, exkurzia do Stratenského kaňonu, fotodokumentácia. Ing. P. Schuster: povrchový prieskum na bežkách: Stratenská Píla, Zajfy, Glacská cesta, Stratená.

O 15. hod. začala výročná členská schôdza v hale Starej krčmy. Prítomní klubu boli  oboznámení s činnosťou členov lubu v roku 2022, s plánom činnosti na rok 2023, s materiálom klubu a so stavom hospodárenia v roku 2022. Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleologického prieskumu v Dobšinsko-stratenskom jaskynnom systéme a v iných perspektívnych lokalitách Slovenského raja.

Po diskusii bolo schválené uznesenie. Po schôdzi nasledovala výdatná večera, posedenie pri pive a gitarách.

Pri dobrej večeri pokračovali dielčie diskusie a nezabudnuteľné zážitky.

Každý účastník dostal magnetku – logo 10. Zimného zrazu.

Pri odchode 5.II.2023 sa všetci tešili na nasledujúci 11. zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a zvlášť hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

Fotografie k článku

 

55. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 12.VIII. – 20.VIII.2022 bol zorganizovaný v poradí už päťdesiaty piaty klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov Speleologického klubu Slovenský raj. Miesto konania akcie bola dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, v bezprostrednej blízkosti Dobšinsko-stratenského jaskynného systému.

Prví účastníci, desiati členovia a dvaja rodinní príslušníci obsadili táborisko 12.VIII. Po postavení vlastných stanov bol dovezený materiál z maringotiek, uložené potraviny v Starej Krčme, privezené do tábora  hygienické zariadenia, a zásoby pitnej vody. Počasie nám prialo – polojasno, teplo. 13. a 14.VIII. spadlo pár kvapiek. V polovici týždňa 16.VIII. nás pokropila asi hodinová búrka s výdatným  dažďom.

Dovoz zo Stratenej vybavenia do kuchyne, pracovné pomôcky. Výnimočne nás v prvý deň neprivítal výdatný dážď, ako tomu bývalo po iné roky. Prvú noc v prírode si každý vychutnal.

V tábore bolo ohnisko rozryté, veľa drevených kusov na pálenie. V potoku bolo málo vody, ale pre nás to vystačilo. Doviezli 4 ks WECKO. Okolo tábora bolo veľa suchých stromov, čo vyvolávalo obavy z pobytu. Táborisko nebolo rozryté od diviakov, ako to bývalo po iné roky. Ani stopy po pasení koní. Sedenie pri ohni, dosky. Natiahnutá ochranná plachta nad ohniskom a kuchyňou.

Od 8.VIII.2021 bežal náš pestrý program bez nejakých rušivých vplyvov.

Týždňa sa zúčastnilo 19 členov klubu, jeden hosť: RNDr. Pavel Bella, Peter Čížek, Prof. Matej Daniel, Viktor Daniel, st., Karolína Danielová, Ing. Viktor Daniel, ml., Miloš Greisel, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, Karel Molík, Otília Novotná, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana,  Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozef Váš, Peter Váš.

13 účastníci predstavovali rodinných príslušníkov a priateľov členov klubu: Auer Daniel,  Damián Daniel, Diana Danielová, Ivana Danielová, Ondrej Glajza, Simona Greiselová, Prof. Jozef Minár, CSc, Zdenka Molíková, Ing. Viliam Tulis, Jakub Váš.

Hlavným pracoviskom sa stala Stratenská jaskyňa a v nej Chodba reprezentantov: sondovanie novou metódou, zistenie prievanu zdola, kde odteká voda.

Návšteva Vlčej jaskyne, sondovanie v Čižmovej jaskyni.

Rysia jaskyňa: sondovanie, prehlbovanie, vyvážanie materiálu von z jaskyne, postup v kopaní.

Okienková jaskyňa: vyťaženie napadaného materiálu z plazivky a z pred dverí. Akcia trvala dva dni. Exkurzia do jaskyne a hľadanie vhodného materiálu na odber vzorky, bez úspechu. Akciu viedli dvaja experti: Bella a Minár. Podobnú akciu sme zorganizovali aj v Koniarovej jaskyni. Akcia bola úspešná a zúčastnili sa jej štyria členovia klubu. Odber vzoriek na kozmologický výskum.

Štrková jaskyňa bola navštívená a posúdená jej perspektíva. Nájdené hodne štrkového materiálu aj červenkastej či hnedej farby.

Povrchová exkurzia na planine Pelc. Návšteva jaskyne Diera v streche.

Fotografovanie z dronu Slovenského raja.

O hladné žalúdky, zásobu pitnej vody, dostatok dreva na táborový oheň sa výborné postarali poverení účastníci.

Ukončenie týždňa. Likvidácia tábora, upratanie terénu. Odvoz vybavenia do maringotiek, garáže, klubu, kontajneru na odpad.

Podujatie prebehlo bez mimoriadnych udalostí.

Všetci vydržali až do konca.

Všetkým patrí naše poďakovanie.

Do videnia v r. 2023 v Tiesňavách.

Ján Tulis

Fotografie z akcie

9. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

9. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj v Stratenej v dňoch 28.I. – 30.I.2022

 

Už  9. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 28.I. – 30.I.2022 v Starej krčme v Stratenej. Ubytovanie bolo zaistené v Starej krčme. Prítomní boli títo členovia klubu: Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ladisav Dolejší, Miloš Greisel, Ing. Pavel Hovorka, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Otília Novotná, Ing. Peter Schuster, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Peter Vozárik. Spolu 15 členov a dvaja rodinní príslušníci.

Stretnutie začalo v piatok  28.I.2022. Príchod účastníkov v poobedňajších hodinách vyššie uvedených. Zaistenie a dojednanie ubytovania, stravovania a programu na ďalšie dni. Večer ladenie gitár na nasledujúce večery, beseda. Ostatní členovia klubu pricestovali na druhý deň.

29.I.2022 V. Daniel, K. Danielová, M. Greisel, Ing. J. Tulis: dopoludnia exkurzia do Stratenského kaňonu, fotodokumentácia. Ing. P. Schuster: povrchový prieskum na bežkách: Stratenská Píla, Zajfy, Glacká cesta, Stratená.

O 16. hod. začala výročná členská schôdza v hale Starej krčmy. Prítomní klubu boli  oboznámení s činnosťou členov lubu v roku 2021, s plánom činnosti na rok 2022, s materiálom klubu a so stavom hospodárenia v roku 2021. Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleologického prieskumu v Dobšinsko-stratenskom jaskynnom systéme a v iných perspektívnych lokalitách Slovenského raja.

Po diskusii bolo schválené uznesenie. Po schôdzi nasledovala výdatná večera, posedenie pri pive a gitarách.

Pri dobrej večeri pokračovali dielčie diskusie a nezabudnuteľné zážitky.

Každý účastník dostal magnetku – logo 9. Zimného zrazu.

Pri odchode 30.I.2022 sa všetci tešili na nasledujúci 10. zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a zvlášť hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

 Fotografie z akcie

54. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 7.VIII. – 14.VIII.2021 bol zorganizovaný v poradí už päťdesiaty štvrtý klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov Speleologického klubu Slovenský raj. Miesto konania akcie bola dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, v bezprostrednej blízkosti Dobšinsko-stratenského jaskynného systému.

Prví účastníci desiati členovia a piati rodinní príslušníci obsadili táborisko 7.VIII. Po postavení vlastných stanov bola natiahnutá ochranná plachta nad ohniskom a kuchyňou, privezené do tábora  hygienické zariadenia. Dovoz zo Stratenej vybavenia do kuchyne, pracovné pomôcky a zásobu pitnej vody. Výnimočne nás v prvý deň neprivítal výdatný dážď, ako tomu bývalo po iné roky. Prvú noc v prírode si každý vychutnal.

Od 8.VIII.2021 bežal náš pestrý program bez nejakých rušivých vplyvov.

Týždňa sa zúčastnilo 20 členov klubu: Pavol Balážik, Peter Čížek, Viktor Daniel, st., Karolína Danielová, Ing. Viktor Daniel, ml., Miloš Greisel, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, Ing. Martin Konársky, Ing. Petra Konárska, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Ing. Peter Schuster,  Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozef Váš, Peter Váš.

12 účastníci predstavovali rodinných príslušníkov a priateľov členov klubu: Peter Baroš, Damián Daniel, Diana Danielová, Ivana Danielová,  Ondrej Glajza, Simona Greiselová, Gréta Konárska, Zora Konárska, Zdenka Molíková,  Eva Schusterová, Ing. Viliam Tulis, Jakub Váš.

Hlavným pracoviskom sa stala Stratenská jaskyňa, Rysia jaskyňa, Pri Zelenej jaskyni, Alanova diera, Ponory 1 a 2, prieskumné sondy.

Hneď v prvý pracovný deň sa rozbehli sondovacie prác v Rysej jaskyni. Cieľom činnosti bol prienik ďalej do jaskyne. Práce v jaskyni pokračovali úspešne. V ďalších dňoch bola celá jaskyňa zameraná a zostavená mapa s rezom o dĺžke 39 m. Práce ukázali, že sú to objekty, cez ktoré sa môžeme dostať ďalej do krasového masívu.

V Stratenskej jaskyni v Chodbe reprezentantov pokračovalo sondovanie – razenie novej chodby v sintroch v perspektívnom smere. Vyvezenie 12 fúrikov materiálu. Vyrazenie diery 30×25 cm.

Prieskum Priamej chodby potvrdil, že pokračovanie chodby nie je za súčasných podmienok možné – celistvosť hornín, vpravo je malá priepasť.

Na ľavej stráni doliny Tiesňavy sme pokračovali v kopaní prieskumnej sondy s cieľom zistiť výskyty riečnych štrkov a posúdenie skrasovatenia hornín.

Exkurzia v doline Tiesňavy s informáciami o ponoroch: Ponor1 a P2, v ktorých sa ponárajú vody potoka Tiesňavy. V súčasnosti ponory nie sú na povrchu aktívne.

 

O hladné žalúdky, zásobu pitnej vody, dostatok dreva na táborový oheň sa výborné postarali poverení účastníci. Všetkým patrí naše poďakovanie.

Do videnia v r. 2022 v Tiesňavách.

Ján Tulis

 

Fotografie z akcie

53. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 1.VIII. – 8.VIII.2020 bol zorganizovaný v poradí už päťdesiaty tretí klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov Speleologického klubu Slovenský raj. Miesto konania akcie bola dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, v blízkosti Dobšinsko-stratenského jaskynného systému.

Prví účastníci deviati členovia a štyria rodinní príslušníci obsadili táborisko už 31. júla. Po postavení vlastných stanov bola natiahnutá ochranná plachta nad ohniskom, kuchyňou, privezené do tábora  hygienické zariadenia. Dovoz zo Stratenej vybavenia do kuchyne, pracovné pomôcky a zásobu pitnej vody. Prvú noc v prírode si každý vychutnal.

Od 1.VIII.2019 bežal náš pestrý program bez nejakých rušivých vplyvov.

Týždňa sa zúčastnilo 20 členov klubu: Ľuboš Cibula, Ing. Peter Budický, prof. RNDr. Matej Daniel PhD., Viktor Daniel, st., Karolína Danielová, Ing. Viktor Daniel, ml.,  Ing. Pvel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, Ing. Martin Konársky, Ing. Petra Konárska, Otília Novotná, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Ing. Jozef Váš, Peter Váš, Peter Vozárik.

14 účastníci zastupovali rodinných príslušníkov: Mária Budická, Mária  Budická, Aurel Daniel, Agáta Danielová, Damián Daniel, Diana Danielová, Ivana Danielová, Martin Ďurša, Gréta Konárska, Zora Konárska, Andrea Lampartová, Eva Schusterová, Ing. Viliam Tulis, Jakub Váš.

Hlavným pracoviskom sa stala Stratenská jaskyňa, Jazvečia jaskyňa, Pri čmeliakovi, Čudnej lebky.

Hneď v prvý pracovný deň boli pracovne obsadené  Jazvečia jaskyňa a Jaskyňa čudnej lebky. Cieľom akcie bolo sondovanie – prienik ďalej do jaskýň pre ďalší prieskum. Práce v jaskyni pokračovali úspešne. V ďalších dňoch pokračovali sondovacie práce aj v jaskyni Pri čmeliakovi. Práce v týchto jaskyniach ukázali, že sú to objekty, cez ktoré sa môžeme dostať ďalej do krasového masívu.

V Stratenskej jaskyni v Chodbe reprezentantov rozširovanie štrbiny, ktorá má rozmer 1×1,5 m až 2 m. Smer štrbiny je smerom na juh, sklon  na sv., rozbíjanie sintrov. Pokračoval prieskum blízkeho okolia.

V Psích dierach bol urobený prieskum pod Objavnou priepasťou. Je tu možný podrobnejší prieskum, ale je potrebné lezecké vybavenie.

Na ľavej stráni doliny Tiesňavy sme začali kopať prieskumné sondy s cieľom zistiť výskyty riečnych štrkov a posúdenie skrasovatenia hornín.

Počas týždňa niektorí členovia klubu oslávili v kruhu jaskyniarov svoje výročné jubileum 60 rokov.

Pokrstená bola publikácia Dobšinsko-stratenský jaskynný systém dvojice autorov Ján Tulis a Ladislav Novotný.

O hladné žalúdky, zásobu pitnej vody sa výborné postarali príslušníci Danielovských rodín. Všetkým patrí naše poďakovanie.

Do videnia v r. 2021 v Tiesňavách.

Ján Tulis

Fotografie z akcie

8. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

8. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj v Stratenej v dňoch 31.I. – 2.II.2020

 

Už  8. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 31.I. – 2.II.2020 v Starej krčme v Stratenej. Ubytovanie bolo zaistené v penzióne Lesanka. Prítomní boli títo členovia klubu: Pavol Balážik, Ing. Juraj Balčák, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Miloš Greisel, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Ing. Jozef Váš, Peter Vozárik. Spolu 20 členov a dvaja rodinní príslušníci.

Stretnutie začalo v piatok  31.I.2020. Uskutočnila sa pracovná akcia v Hansjakubovej. Povrchová akcia bola zameraná na fotodokumentáciu a osadenie evidenčných štítkov  jaskýň: Úzka diera a Nízka diera. Ostatní členovia klubu pricestovali v popoludňajších alebo večerných hodinách alebo na druhý deň.

1.II.2020 boli vykonané dve povrchové akcie: v Hansjakubovej boli fotodokumentované a označené evidenčným štítkom Okno Štrbáková a Abri Štrbáková. Pre všetky jaskyne boli zamerané súradnice.

Ďalšia povrchová akcia bola dolinka nad západným portálom cestného tunela v kaňone Hnilca. Tu sme sa najprv zastavili pri krasovom prameni vytekajúcom tesne nad úrovňou hladiny rieky Hnilec asi 150 m západne od portálu cestného tunela, toto považujeme za výver zo Stratenskej jaskyne. Krasový prameň tu vyteká na okraji umelo upraveného svahu pod železničným násypom a preto je ďalší prieskum tohto miesta značne obmedzený. Od krasového prameňa sme pokračovali do dolinky nad týmto prameňom (západnejšia z dvoch susediacich) kde sme skontrolovali výduch pod skalnou stenou. Tento výduch bol lokalizovaný už aj na predošlých akciách (Pavel a Peter Hovorka – január 2020) a aj teraz bolo pekne vidieť vyzrážanú srieň na mieste prúdenia teplého vzduchu. Výduch sa nachádza v nadmorskej výške približne 835 m n. m. a toto miesto plánujeme v letných mesiacoch podrobnejšie preskúmať. Od tohto miesta sme potom vystúpali po dolinke do nadmorskej výšky 920 metrov a potom sme približne v tejto výške pokračovali smerom na východ ponad cestný tunel až k východnému portálu tunela.

Ďalšou lokalitou bola krasová planina Skala. Na juhozápadnom svahu sme našli relatívne veľké prepadlisko s rozmermi asi 30 x 30 metrov. Priamo na tomto mieste sme nevedeli posúdiť, či táto veľká jama bola vytvorená prirodzeným spôsobom, alebo umelým zásahom človeka (lom?). Veľká hĺbka asi 7 metrov pri spodnom okraji (asi 20 metrov pri hornom okraji) a chýbajúca cesta na odvoz materiálu nás skôr nabádala k záveru, že išlo o prirodzený prepad. Blízkosť druhého takého miesta (asi 100 m JZ), ktoré bolo už zreteľne vytvorené človekom (cesta k lomovej stene, halda) nás však nechala o pôvode vzniku pochybovať. Toto miesto by bolo vhodné ešte navštíviť pri veľkých mrazoch, či sa náhodou na dne neobjavia stopy po prúdení teplého vzduchu.

O 16. hodine sa začala výročná členská schôdza Speleologického klubu Slovenský raj. Účastníci schôdze boli oboznámení s celoročnou činnosťou v roku 2019, hospodárením klubu a predložený bol plán práce na rok 2020. Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleologického prieskumu v Dobšinsko-stratenskom jaskynnom systéme a v iných perspektívnych lokalitách Slovenského raja. V nasledujúcej diskusii sme prebrali problémy práce klubu hlavne technologické postupy sondovania a metodiku speleologického prieskumu.

Schválením uznesenia o činnosti v uplynulom roku a návrhy a plány na budúci rok 2020 bola schôdza ukončená.

Pred večerou nasledovala gratulácia a oslava nášho jubilanta – 85 rokov Ing. Jána Tulisa.

Pri dobrej večeri pokračovali dielčie diskusie a nezabudnuteľné zážitky.

Každý účastník dostal Diplom.

Pri odchode 2.II.2020 sa všetci tešili na nasledujúci 9. zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a zvlášť hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

Fotografie z akcie

52. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 3.VIII. – 10.VIII.2019 bol zorganizovaný v poradí už päťdesiaty druhý klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov Speleologického klubu Slovenský raj. Miesto konania akcie bola dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, v blízkosti Dobšinsko-stratenského jaskynného systému.

Prvý predvoj šiestich členov a dvoch rodinných príslušníkov obsadil táborisko už 2. augusta. Po postavení vlastných stanov bola natiahnutá ochranná plachta nad ohniskom a privezené do tábora hygienické zariadenia.

Od 3.VIII.2019 bežal náš pestrý program bez nejakých rušivých vplyvov.

Týždňa sa zúčastnilo 25 členov klubu: Ing. Juraj Balčák, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Ing. Peter Budický, prof. RNDr. Matej Daniel PhD., Viktor Daniel, st., Karolína Danielová, Ing. Viktor Daniel, ml.,  Ladislav Dolejší, Miloš Greisel, Ing. Pvel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozef Váš, Peter Váš.

19 účastníci zastupovali rodinných príslušníkov: Mária Budická, Petra  Budická, Aurel Daniel, Agáta Danielová, Damián Daniel, Diana Danielová, Ivana Danielová, Jana Eliášová, Filip Horáček, Karel Molík, ml., Lýdia Molíková, Markéta Molíková, Zdenka Molíková, Zuzana Molíková, Mikuláš Planka, Eva Schusterová, Lea Sopková, Ing. Viliam Tulis. Ing. Věra Tulisová,

Hlavným pracoviskom sa stala Stratenská jaskyňa a Jazvečia jaskyňa.

Hneď v prvý pracovný deň bola navštívená Jazvečia jaskyňa, Jaskyňa čudnej lebky a Ponorená diera. Cieľom akcie bolo posúdiť uvedené jaskyne pre ďalší prieskum.  Chceli sme elektrocentrálu dopraviť do Chodby reprezentantov Stratenskej jaskyne. Preto cvične bola piatimi jaskyniarmi s pracovnými pomôckami násady do čakana  dopravená  menšia elektrocentrála do Jazvečej jaskyne. Po povrchu neboli žiadne problémy  s dopravou, ale v jaskyni, kde je možné byť iba v pokľaku sa situácia výrazne mení. Dvihnúť mašinu bol fyzicky poriadny záber. Doprava elektrárne v jaskyni je skoro nemožná. Práca s elektrickým kladivom robila zázraky. Z dôvodu čistoty ovzdušia v jaskyni je treba elektráreň umiestniť pred jaskyňu. Elektrocentrála bola dopravená do tábora.  Práce v jaskyni pokračovali úspešne aj bez elektrocentrály.

V Stratenskej jaskyni boli zamerané a zmapované jaskynné chodby pri Lámavej sieni v rozsahu 118 m. Mapovacie práce pokračovali aj v Puklinovom dome v rozsahu 21 m. V Chodbe reprezentantov boli zamerané bočné priestoey v rozsahu asi 30 m.   Rozširovanie diery do štrbiny, ktorá má rozmer 1×1,5 m až 2 m. Smer štrbiny je smerom na juh, sklon  na sv. V sintri boli nájdené drobné (max. ø 7 mm) štrky limonitu, čierne zafarbené a dobre opracované svetlé obliačiky kremeňa s max. rozmerom 1,8 – 2 cm. Pokračoval prieskum blízkeho okolia.

V posledný deň týždňa bola navštívená Jaskyňa v Skale. Pri prieskume zistili asi 15 m nových priestorov s jazierkom a riečnymi štrkmi. Je to nádejná lokalita pre ďalší prieskum.

Okienková jaskyňa, exkurzia, zisťovanie prievanu neprinieslo žiadne nové plusové výsledky, prieskum, fotodokumentácia. Uzáver jaskyne bol v poriadku. Prievan bol zistený iba na začiatku jaskyne.

Na vchodoch štyroch jaskýň boli upevnené identifikačné štítky, zmerané súradnice a foto dokumentácia vchodov.

Do Stratenskej jaskyne boli zorganizované pre záujemcov tri exkurzie  (15 ľudí). Tri povrchové prieskumné exkurzie boli na planine Duča a Danková.

V Stratenskej jaskyni pracovali traja poľskí jaskyniari: odoberali vzorky zo stalagmitov na analýzy.

Tábor navštívil doc. P. Bella, PhD: informoval o programe v roku 2020, budú oslavy 150.  výročie od objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Počas týždňa niektorí členovia klubu oslávili v kruhu jaskyniarov svoje výročné jubileá 40, 60, 65 a 70 rokov.

Do videnia v r. 2020 v Tiesňavách.

Ján Tulis

Galéria fotografií k JT2019

7. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

Ďalší, v poradí už  7. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 25.I. – 27.I.2019 v Starej krčme v Stratenej. Ubytovanie bolo zaistené v penzióne Lesanka. Prítomní boli títo členovia klubu: Ing. Juraj Balčák, Ľuboš Cibula, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ladislav Dolejší, Samuel Gašper, Miloš Greisel, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná,  Ing. Peter Schuster, Ing. Štefan Skalský, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Ing. Jozef Váš, Peter Váš, Peter Vozárik. Spolu 24 členov, traja rodinní príslušníci a jeden bývalý člen klubu.

Stretnutie začalo v piatok ráno 25.I.2019. Uskutočnila sa pracovná akcia v Jazvečej jaskyni. Povrchová akcia bola zameraná na fotografovanie mostov v Hnileckom kaňone a západne od Dobšinskej Ľadovej Jaskyne. Ostatní členovia klubu pricestovali v popoludňajších alebo večerných hodinách.

26.I.2019 boli vykonané dve akcie: Jazvečia jaskyňa: počas akcie sme pokračovali v prehlbovaní dna a rozširovaní priestoru v mieste nachádzajúcom sa severne od meračského bodu č.14. Pri práci sme si pomáhali okrem kladiva a krompáča aj elektrickou zbíjačkou ktorú sme mali napojenú do elektrocentrály umiestnenej pred vchodom do jaskyne. Tento nástroj sa javí ako veľmi efektívny a budeme ho využívať aj na ďalších akciách. Najväčší problém je s transportom elektrocentrály ku jaskyni. Počas tejto akcie sme využili to že bola primeraná snehová pokrývka a zamrznutý potok a elektrocentrálu sme tak mohli ťahať na sánkach.

Celodenná akcia pokračovala v Chodbe reprezentantov Stratenskej jaskyne sondovaním.

Pokračovalo fotografovanie mostov: dva mosty pri telese priehradného múra v Pacmanskej Maši, železničný most  v hornej časti vodnej nádrže.

O 17. hodine sa začala výročná členská schôdza Speleologického klubu Slovenský raj. Účastníci schôdze boli oboznámení s celoročnou činnosťou v roku 2018, hospodárením klubu a predložený bol plán práce na rok 2019. Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleologického prieskumu v Dobšinsko-stratenskom jaskynnom systéme a v iných perspektívnych lokalitách Slovenského raja. V nasledujúcej diskusii sme prebrali problémy práce klubu hlavne technologické postupy sondovania a metodiku speleologického prieskumu.

Schválením uznesenia o činnosti v uplynulom roku a návrhy a plány na budúci rok 2019 bola schôdza ukončená.

Pred večerou nasledovala gratulácia a oslava nášho jubilanta – sedemdesiatnika Miloša Greisela.

Každý účastník dostal Diplom.

Pri odchode 27.I.2019 sa všetci tešili na nasledujúci 8. zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a zvlášť hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

Fotogaléria z akcie

51. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 4.VIII. – 11.VIII.2018 bol zorganizovaný v poradí už päťdesiaty prvý klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov SKSR. Miesto konania akcie bola dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, v blízkosti Dobšinsko-stratenského jaskynného systému.

Prví ôsmi účastníci a piati rodinný prišli už 3. augusta. Po postavení vlastných stanov bola natiahnutá ochranná plachta nad ohniskom.

Od 4.VIII. bežal náš pestrý program bez nejakých rušivých vplyvov.

Týždňa sa zúčastnilo 24 členov klubu: Pavol  Balážik, Ing. Juraj Balčák,  prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D., Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ing. Viktor Daniel,  Ladislav Dolejší, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, Ing. Martin Konársky, Ing. Petra Konárska, RNDr. Vladimír Košel, CSc, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Otília Novotná, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozej Váš, Peter Váš, Peter Vozárik.

17 účastníci patrili rodinným príslušníkom: Aurel Daniel, Agáta Danielová, Damián Daniel, Diana Danielová, Ivana Danielová, Samuel Gašper, Filip Horáček, Zora Konárska, Gréta Konárska, Dominik Lazorík, Zdenka Molíková, Mirka Slejzáková, Lea Sopková, Kristian Šiket, Viliam Tulis, Dominika Turócziová, Jakub Váš.

Hlavným pracoviskom sa stala Stratenská jaskyňa.

V prvý pracovný deň sa uskutočnili do Stratenskej jaskyne dve exkurzie pre členov kresťanskej mládeže z Nových zámkov a pre rodinných príslušníkov. Celkom 12 ľudí.

Ďalšia akcia bola exkurzia aj so zvukovým nahrávaním o jaskyni pre reláciu Vlakotúra do Stratenskej jaskyne pre košický rozhlas Regina.

V Studňovej chodbe bola odobraná vzorka tiesňavských štrkov na ich stanovenie absolútneho veku.

Traja členovia urobili prechod zo Stratenskej jaskyne cez jaskyňu Duča na povrch pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Overovali priechodnosť cesty hlavne z hľadiska bezpečnosti. Prechod trval 3,5 hod. Prechod môžu absolvovať len účastníci znalí základov horolezeckého výcviku s použitím technických lezeckých pomôcok.

6.VIII. bola zorganizovaná akcia do Stratenskej jaskyne, ktorej sa zúčastnili 4 pracovníci zo Správy slovenských jaskýň a traja poľskí karsológovia. Cieľom akcie bol odber vzoriek tiesňavských a hnileckých štrkov, sintrovej výplne – stalagmitov. Vzorky budú využité na stanovenie absolútneho veku kosmogénnou metódou.

V Stratenskej jaskyni pokračovali sondovacie práce v Chodbe reprezentantov a v Priamej chodbe.

Úspešná bola akcia v Lámavej sieni Pod Sintrovým v Stratenskej jaskyni, kde bola preskúmaná asi 30 m hlboká priepasť s tiesňavskými štrkmi a z nej objavené ďalšie odbočky. Objav predstavuje asi 100 m jaskynných priestorov.  Prieskum  zahlinenej a klesajúcej chodby až k pukline s tiesňavskými štrkmi. Na ďalšej akcii pokračoval prieskum v Lámavej sieni sondovaním s cieľom prekopať sa do nových priestorov. Potvrdili sa výsledky z minulej akcie. V prieskume treba pokračovať výkopovými prácami. Na lokalite je bohatý výskyt nalepených na stenách tiesňavských štrkov do výšky 1,5 m.

Prieskum pokračoval aj Za jazerami a v Puklinovom dóme v Stratenskej jaskyni. Zistené tiesňavské štrky, sondovanie, perspektívne časti pre ďalší prieskum.

Vyhľadanie na povrchu priemet ústia starých komínov z Kryštálovej chodby a z Chodby reprezentantov.  Komín z Kryštálovej chodby vyúsťuje v teréne s menšími bralami na bralnatom chrbte smerujúcom na SZ. Komín z Chodby reprezentantov vyúsťuje na stredne strmom svahu hlavného hrebeňa. V okolí sú staré miliere. V teréne boli nájdené pomocou navigátora miesta, kde  je priemet ústia komínov zo Stratenskej jaskyne.

Plánovaná návšteva jaskyne Psie diery sa neuskutočnila, pretože nedokázali otvoriť dvere. Až v neskorom popoludní Viktor dvere otvoril.

Na druhý deň sa uskutočnila akcia do Psích dier na posúdenie perspektív v okolí Augustovej chodby.

Ani pokus o otvorenie zámku v Okienkovej jaskyni sa nevydaril. Po ďalšej akcii bol vymontovaný uzatvárací systém. Chyba bola odstránená a systém bol znovu namontovaný na dvere Okienkovej jaskyne. V jaskyni boli odstránené návnady a pasce zo zoologického výskumu.

Povrchový prieskum prebehol na Ondrejisku bez úspechu. Dvaja členovia navštívili jaskyňu Pelech a Noru.

Na lokalite Pusté Pole pod Kráľovou hoľou sme vykonali farbiaci pokus – zafarbená voda potoka bola nasmerovaná a spustená do Hnileckej jaskyne. Pokus sa nevydaril, zafarbenú vodu sme v pozorovaných miestach nezistili.

Počas týždňa niektorí členovia klubu oslávili v kruhu jaskyniarov svoje výročné jubileá 40, 50, 70 a 75 rokov.

Do videnia v r. 2019 v Tiesňavách.

Ján Tulis

Fotogaléria z akcie

6. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

6. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj v Stratenej v dňoch 26.I. – 28.I.2018

 Aj v zimnom mesiaci – januári v roku 2018 sme pokračovali v našich zimných zrazoch. Ďalší, v poradí už  6. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 26.I. – 28.I.2018 v penzióne Borovica v Stratenej. Zúčastnili sa ho  títo členovia klubu: Pavol Balážik, Ing. Juraj Balčák, Ing. Peter Budický, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Miloš Greisel, Ing. Peter Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc, František Miháľ, Oľga Miháľová, Otília Novotná,  Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Ing. Jozef Váš, Peter Váš, Peter Vozárik. Spolu 21 členov a dvaja rodinní príslušníci.

Prví účastníci prišli v piatok dopoludnia 26.1.2018. V priebehu prvého dňa sa uskutočnila pracovná akcia v Chodbe reprezentantov Stratenskej jaskyne, povrchová akcia v Hnileckom kaňone. Ostatní členovia klubu pricestovali v popoludňajších alebo večerných hodinách.

27.1.2018 boli vykonané dve akcie: povrchový prieskum vykonávali na juhovýchodných a severných svahov planiny Duča s cieľom identifikovať výduchy teplého vzduchu z neznámych podzemných priestorov na povrch. Skúmaná bola najmä  oblasť predpokladaného vyústenia Okienkovej jaskyne na povrch na juhovýchodnej stráni planiny Duča nad potokom Tiesňavy. Ďalej prieskum pokračoval juhovýchodnými svahmi smerom ku vchodu do Stratenskej jaskyne odkiaľ presun na severnú stranu planiny Duča, kde prieskumníci postupne zišli do doliny Hnilca v miestach západne od cestného tunela. Na týchto svahoch zaregistrovali pod veľkou skalnou stenou  jeden výduch teplého vzduchu  a dve menšie jaskyne s dĺžkou približne 5 a 15 metrov. Všetky tieto objekty budú podrobnejšie preskúmané a zadokumentované na ďalších plánovaných akciách. Celodenná akcia pokračovala v Chodbe reprezentantov sondovaním dohodnutou metódou a smerom. Z chodby z malej dutiny odobrali vzorku štrkov, ktorá obsahovala: obliačiky kremeň, oolity hematitu a getitu (materiál z paleogénnych hornín z nadložia mezozoických vápencov). Veľkosť vybraných oolitov getitu a hematitu dosahovala v priemere okolo 5-8 mm. Veľkosť kremeňa 15 mm.

O 16. hodine sa začala výročná členská schôdza Speleologického klubu Slovenský raj s prezentáciou činnosti klubu za rok 2017 a plánom na rok 2018. V správe bola zhodnotená celoročná práca  členov klubu. Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleologického prieskumu v Stratenskej jaskyni a v jaskyni Duča. V nasledujúcej diskusii sme prebrali mnohé problémy. Schválením uznesenia o činnosti v uplynulom roku a návrhy a plány na budúci rok 2018 bola schôdza ukončená.

Pred večerou stratenského gulášu nasledovala gratulácia a oslava nášho jubilanta-šesťdesiatnika Pavla Balážika

Každý účastník dostal Diplom.

Pri odchode 28.I.2018 sa všetci tešili na nasledujúci 7. zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a zvlášť hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

Fotogaléria z akcie