Archív článkov

Udalosti

6. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

6. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj v Stratenej v dňoch 26.I. – 28.I.2018

 Aj v zimnom mesiaci – januári v roku 2018 sme pokračovali v našich zimných zrazoch. Ďalší, v poradí už  6. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 26.I. – 28.I.2018 v penzióne Borovica v Stratenej. Zúčastnili sa ho  títo členovia klubu: Pavol Balážik, Ing. Juraj Balčák, Ing. Peter Budický, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Miloš Greisel, Ing. Peter Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc, František Miháľ, Oľga Miháľová, Otília Novotná,  Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Ing. Jozef Váš, Peter Váš, Peter Vozárik. Spolu 21 členov a dvaja rodinní príslušníci.

Prví účastníci prišli v piatok dopoludnia 26.1.2018. V priebehu prvého dňa sa uskutočnila pracovná akcia v Chodbe reprezentantov Stratenskej jaskyne, povrchová akcia v Hnileckom kaňone. Ostatní členovia klubu pricestovali v popoludňajších alebo večerných hodinách.

27.1.2018 boli vykonané dve akcie: povrchový prieskum vykonávali na juhovýchodných a severných svahov planiny Duča s cieľom identifikovať výduchy teplého vzduchu z neznámych podzemných priestorov na povrch. Skúmaná bola najmä  oblasť predpokladaného vyústenia Okienkovej jaskyne na povrch na juhovýchodnej stráni planiny Duča nad potokom Tiesňavy. Ďalej prieskum pokračoval juhovýchodnými svahmi smerom ku vchodu do Stratenskej jaskyne odkiaľ presun na severnú stranu planiny Duča, kde prieskumníci postupne zišli do doliny Hnilca v miestach západne od cestného tunela. Na týchto svahoch zaregistrovali pod veľkou skalnou stenou  jeden výduch teplého vzduchu  a dve menšie jaskyne s dĺžkou približne 5 a 15 metrov. Všetky tieto objekty budú podrobnejšie preskúmané a zadokumentované na ďalších plánovaných akciách. Celodenná akcia pokračovala v Chodbe reprezentantov sondovaním dohodnutou metódou a smerom. Z chodby z malej dutiny odobrali vzorku štrkov, ktorá obsahovala: obliačiky kremeň, oolity hematitu a getitu (materiál z paleogénnych hornín z nadložia mezozoických vápencov). Veľkosť vybraných oolitov getitu a hematitu dosahovala v priemere okolo 5-8 mm. Veľkosť kremeňa 15 mm.

O 16. hodine sa začala výročná členská schôdza Speleologického klubu Slovenský raj s prezentáciou činnosti klubu za rok 2017 a plánom na rok 2018. V správe bola zhodnotená celoročná práca  členov klubu. Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleologického prieskumu v Stratenskej jaskyni a v jaskyni Duča. V nasledujúcej diskusii sme prebrali mnohé problémy. Schválením uznesenia o činnosti v uplynulom roku a návrhy a plány na budúci rok 2018 bola schôdza ukončená.

Pred večerou stratenského gulášu nasledovala gratulácia a oslava nášho jubilanta-šesťdesiatnika Pavla Balážika

Každý účastník dostal Diplom.

Pri odchode 28.I.2018 sa všetci tešili na nasledujúci 7. zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a zvlášť hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

Fotogaléria z akcie

Komentáre sú uzatvorené.