Archív článkov

Udalosti

50. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 22.VII. – 29.VII.2017 bol zorganizovaný v poradí už päťdesiaty klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov SKSR. Miesto konania akcie dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, v blízkosti Dobšinsko-stratenského jaskynného systému.

Prví účastníci prišli už 21. júla. V našom termíne a čiastočne aj na našom táborisku sa chystali uskutočniť trampi svoj zraz. Po vzájomnom oboznámení svojich programov bolo všetko dohodnuté k spokojnosti obidvoch strán. V piatok a v sobotu mali k dispozícii táborisko trampi. Vo večerných hodinách pokračovali trampi so svojim programom na ich táborisku. Účasť na trampskom podujatí využili aj niektorí naši členovia.

Od 22.VII. bežal náš program bez nejakých rušivých vplyvov.

Týždňa sa zúčastnilo 23 členov klubu: Pavol  Balážik, Peter Čížek, prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D., Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ladislav Dolejší, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, Ing. Martin Konársky, RNDr. Vladimír Košel, CSc, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Otília Novotná, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozej Váš, Peter Váš, Peter Vozárik.

14 účastníci patrili rodinným príslušníkom: Aurel Daniel, Agáta Danielová, Zora Konárska, Gréta Konárska, Miriam Kováčová, Andrea Lampartová, Miroslav Machura, Lída Molíková, Zdenka Molíková, Zuzana Sarnová, Lea Sopková, Eliška Smatanová, Viliam Tulis.

Už v prvý pracovný deň začali sondovacie práce v Chodbe reprezentantov Stratenskej jaskyne. Podľa vzniknutej situácie smer, v ktorom sa sonduje je citeľný prievan a smeruje na východ. Celkom tu bolo vykonaných 5 náročných pracovných akcií.

Perspektívne miesto bolo zistené v Priamej chodbe Stratenskej jaskyne. Treba pokračovať v prieskume, ktorý sa ukázal perspektívny a v sondovacích prácach.

V Jazernej chodbe Stratenskej jaskyne pokračovali práce na rozšírení prechodu do Spojky jaskyne Duča. Doterajšie práce potvrdili ich veľkú náročnosť a prácnosť.

Revízna návšteva bola vykonaná v Kanálovej jaskyni č. 26 v Tiesňavách.

V jaskyni Pri čmeliakovi bolo urobené pracovné posúdenie ďalšej činnosti.

V južnej časti Veľkého Meandra bola zaevidovaná, zameraná a zadokumentovaná Jarabinová jaskyňa 20 m dlhá.

Perspektívna Jazvečia jaskyňa bola posúdená a doporučené vykonať v nej sondovacie práce.

Zameraná a zadokumentovaná bola Široká jaskyňa.

Historická štôlňa Samuel bola zameraná a zadokumentovaná v dĺžke 442 m s prevýšením 33 m. Štôlňa Samuel bola razená na prieskum baritovo-sideritovej mineralizácie s cinabaritom a Cu na južnom svahu Ondrejiska. Časť štôlne je vyrazená v krasových dutinách, v ktorých sú vyvinuté sekundárne krasové tvary.

Povrchový prieskum bol vykonaný medzi prepadliskom Duča  a Veľkým Meandrom.

Vo Vlčej jaskyni a v Psích dierach bol vykonaný zoologický výskum.

Do Stratenskej jaskyne boli zorganizované tri exkurzie pre účastníkov týždňa.

Dvere na Okienkovej jaskyni sa po cudzom zásahu do systému nepodarilo otvoriť.

Tento jaskyniarsky týždeň bol jubilejný – 50. zorganizovaný členmi Speleologického klubu Slovanský raj. Svoje jubileum 70. rokov na týždni oslávila aj členka klubu Oľga Miháľová a 50. rokov Zdenka Molíková. Okrem tvrdej práce si účastníci týždňa užili aj niekoľko príjemných a veselých chvíľ.

V sobotu v deň ukončenia týždňa bolo krásne slnečné počasie, takže balili sme suché stany s vyhliadkou budúceho už 51. jaskyniarskeho týždňa.

Do videnia v r. 2018 v Tiesňavách.

Ján Tulis

Fotogaléria z akcie

Komentáre sú uzatvorené.