Archív článkov

Udalosti

49. jaskyniarsky týždeň Speleologického klubu Slovenský raj

Ján Tulis

V dňoch 30.7. – 6.8.2016 bol naplánovaný klubový jaskyniarsky týždeň v doline Tiesňavy v Slovenskom raji. Prví účastníci prišli už v piatok dopoludnia (29.8.2016) do tábora v doline Tiesňavy. Počasie nám prialo, prevládal slnečný deň.  Kým bolo jasné nebo podarilo sa nám postaviť stany a začal dážď. V tábore boli umiestnené 4 ks WECECKA. Večer sme strávili už pri táboráku pod nepremokavou plachtou.

Týždňa sa zúčastnilo 19 členov klubu, 11 hostí: rodinných príslušníkov členov klubu (manželky, deti…).

Program týždňa bol zameraný na Dobšinsko-stratenský jaskynný systém, na južnú časť Slovenského raja.

V rámci pracovnej činnosti najväčšia pozornosť bola venovaná Jaskyni Duča. Priestory objavené a preskúmané v uplynulom roku – Šťastná priepasť s nadväzujúcimi chodbami – Spojka – smerujúcimi k Stratenskej jaskyni na Jazernú chodbu. Sondovacími prácami v Spojke boli vytvorené podmienky na overenie prúdenia vzduchu zo Spojky do Jazernej chodby. Dymová skúška aj aróma plne potvrdili, že naše predpoklady boli správne. Ďalšie prieskumné práce v Jazernej chodbe tiež potvrdili vyššie uvedené skutočnosti. Je len otázkou času, kedy sa nám podarí prechod z jaskyne Duča do Stratenskej jaskyne.

V Stratenskej jaskyni v Chodbe reprezentantov pokračovalo sondovanie pomocou vrtných prác. Práce pokračujú pomalým tempom.

Do Stratenskej jaskyne sa uskutočnili tri exkurzie pre 12 záujemcov (pracovníci Mestských lesov Dobšiná).

Menší rozsah prác bol vykonaný v Jaskyni pri čmeliakovi, kde je možné pokračovať v sifónovej časti.

V jaskyni Prepadlisko sondovaním sa prekopali do voľného priestoru asi 5×5 m (pôdorys) s výškou 8 m. Strop tvoria zaklinené balvany. Prievan bol smerom do jaskyne. Objavené priestory boli zamerané a zadokumentované v dĺžke 8m.

Do Okienkovej jaskyne boli vykonané dve neúspešné akcie, pri ktorých sa nepodarilo otvoriť dvere na jaskyni.

Stratenská jaskyňa: vchod – dóm Zlomísk – exkurzia a foto a video dokumentácia. Vo vstupných častiach jaskyne bola urobená fotodokumentácia málo známych, ale zaujímavých morfologických a geologických tvarov.

Každodenné zaistenie kvalitnej, pestrej, teplej stravy, pitnej vody  pre účastníkov zabezpečoval Peter Čížek so svojimi pomocníkmi a pohotovostnou službou, technické zaistenie týždňa zabezpečil Braňo Tulis.

Výbor ďakuje všetkým, veľkým aj malým účastníkom za vykonanú prácu, za vykopané kubíky v Jaskyni Duča, v Stratenskej jaskyni a v Prepadlisku, za plné hrnce dobrôt,  za veselú náladu…všetkým za ochotu, ktorou prispeli k úspešnému priebehu jaskyniarskeho týždňa.

Všetci sa tešme na  už jubilejný 50. jaskyniarsky týždeň v roku 2017.

 

Členovia Speleologického klubu Slovenský raj účastníci jaskyniarskeho týždňa:

Pavol Balážik, Ing. Juraj Balčák, Peter Čížek, Prof. Matej Daniel, PhD,  Viktor Daniel, Ing. Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc, František Miháľ, Oľga Miháľová, Otília Novotná, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozef Váš, spolu 19 členov.

Fotogaléria z akcie.

1 komentár 49. jaskyniarsky týždeň Speleologického klubu Slovenský raj

  • Ľudovít Kucharič

    Zdravím všetkých a teším sa, že jaskyniarsky týždeň sa odohral v spokojnej klíme. Vzhľadom ku môjmu zdravotnému stavu som nie celkom disponibilný, hoci chuti mám pomerne dosť.
    Rád by som vedel, či pribudli nejaké nové zadokumentované metre. Z vyššie uvedenej správy to nie je celkom jasné.
    Držím palce a želám veľa elánu.
    Ľudo