Archív článkov

Udalosti

4. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

Zimný mesiac v roku 2016 sa stal pokračovaním našich zimných zrazov. 4. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 5.II. – 7.II.2016 v penzióne Borovica v Stratenej. Zúčastnilo sa ho 21 členov klubu: Ing. Juraj Balčák, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, prof. RNDr. Matej Daniel, PhD, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc,František Miháľ,Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, Ing.Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing.Peter Smatana, Ing.Branislav Tulis, Ing.Ján Tulis, Ing. Jozef Váš, Peter Vozárik. Prítomní boli aj 4 rodinní príslušníci.

Prví účastníci prišli v piatok 5.II.2016 okolo obeda a pokračovali až do večerných hodín.

V prvé dva dni boli oštítkované štyri jaskyne.

V nedeľu sedemčlenná skupina robila revízny prieskum v Kryštálovej chodbe Stratenskej jaskyne.

6.II.2016 o 17.30 hod. začala výročná členská schôdza s prezentáciou činnosti klubu za rok 2015 a plánom na rok 2016. V správe bola zhodnotená celoročná práca  členov klubu. Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleologického prieskumu v Stratenskej jaskyni a v jaskyni Duča. V nasledujúcej bohatej diskusii sme prebrali mnohé problémy.

Každý účastník dostal Diplom.

Pri odchode 1.II.2015 sa všetci tešili na budúcoročný 5. Zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a osobitne hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing.Ján Tulis

predseda SK SR

Komentáre sú uzatvorené.