Archív článkov

Udalosti

48. jaskyniarsky týždeň Speleologického klubu Slovenský raj

V dňoch 1. – 8.8.2015 bol pôvodne naplánovaný klubový jaskyniarsky týždeň v doline Tiesňavy v Slovenskom raji. Prví účastníci prišli už v piatok dopoludnia (31.7.2015) do tábora v doline Tiesňavy. Počasie nám prialo, prevládal slnečný deň. V tábore nás čakalo nemilé prekvapenie. Najvhodnejšie lúčne časti pre stany boli riadne rozryté diviakmi.  Kým bolo jasné nebo podarilo sa nám postaviť stany a odviezť autá na vyhradené parkovisko. V tábore boli umiestnené 4 ks JOHNNY WC. V popoludňajších hodinách sme zaistili dovoz materiálu z drevárne v Stratenej. Večer sme strávili už pri táboráku pod nepremokavou plachtou. Prvá noc bola mimoriadne studená, teplota odhadom sa pohybovala okolo nuly.

Týždňa sa zúčastnilo 24 členov klubu, 25 hostí: rodinných príslušníkov členov klubu (manželky, deti, priatelia).

Program týždňa bol zameraný na Dobšinsko-stratenský jaskynný systém, na južnú časť Slovenského raja.

V rámci pracovnej činnosti najväčšia pozornosť bola venovaná Jaskyni Duča. Priestory objavené a preskúmané v tomto roku – Šťastná priepasť s nadväzujúcimi chodbami smerujúcimi k Višňovej chodbe jaskyne Duča, dbočky z Veľkej chodby.Chodby boli zamerané a zdokumentované. Spolu bolo zameraných a zmapovaných330 m  podzemných priestorov.

V Stratenskej jaskyni bolo posúdené ďalšie pokračovanie sondovacích prác v Chodbe reprezentantov. Zadokumentovaná bola sonda vykopaná vo fluviálnych sedimentoch. Prieskum bol vykonaný v časti Pod Mníchom, avšak nové poznatky nepriniesol.

Do Stratenskej jaskyne sa uskutočnili štyri exkurzie pre 14 záujemcov.

Menší rozsah prác bol vykonaný v Jaskyni pri čmeliakovi – školenie pre rozpojovanie hornín.

Sondovacie práce pokračovali v Čižmovej jaskyni.

Oštítkované boli  jaskyne vo Veľkom  meandri v kaňone Hnilca.

Medzi cestným tunelom a Okienkovou jaskyňou bol vykonaný povrchový prieskum. Nové jaskyne neboli zistené.

Vo štvrtok, 6.8.2015 o 17. hod. Ing.Ján Tulisa sním celý tábor oslavoval 80 rokov svojho života. Hlavným chodom boli dva ugrilované moriaky.

Každodenné zaistenie kvalitnej, pestrej, teplej stravy, pitnej vody  pre účastníkov zabezpečoval Peter Čížek so svojimi pomocníkmi a pohotovostnou službou, technické zaistenie týždňa zabezpečil Braňo Tulis.

Účastníkov týždňa postihla veľmi nepríjemná udalosť. 3.8.2015, v pondelok, od 15.  hodinách pobyt RNDr. Ladislava Novotného bol neznámy – stratil sa. Napriek niekoľkodenným  rôznym pátracím akciám sa postihnutého do 5.9.2015 nepodarilo nájsť.

Výbor ďakuje všetkým, veľkým aj malým účastníkom za vykonanú prácu, za vykopané kubíky, za zameranie jaskýň a nových priestorov v Jaskyni Duča, za plné hrnce dobrôt,  za veselú náladu…všetkým za ochotu, ktorou prispeli k úspešnému priebehu jaskyniarskeho týždňa.

Všetci sa tešme na  49. jaskyniarsky týždeň v roku 2016.

 

Členovia Speleologického klubu Slovenský raj účastníci jaskyniarskeho týždňa:

Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Prof. Matej Daniel, PhD,  Viktor Daniel, Ing. Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ladislav Dolejší, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc,František Miháľ,Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, RNDr. Ladislav Novotný, Peter Pollág,  Ing.Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing.Branislav Tulis, Ing.Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozef Váš, spolu 24 členov.

Fotogaléria k článku

Komentáre sú uzatvorené.