Archív článkov

Udalosti

3. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

Aj v roku 2015 sme sa rozhodli pokračovať v zimných zrazoch. 3. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 29.I. – 1.II.2015 v penzióne Borovica v Stratenej. Zúčastnilo sa ho 21 členov klubu: Pavol Balážik, Ing. Peter Budický, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, Ing. Miroslav Košík, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, RNDr. Ladislav Novotný, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová. Prítomní boli aj dvaja nečlenovia SSS Martin Škorvánek a Jano z Kysúc, a 3 rodinní príslušníci: Eva Schusterová, p. Smatanová, a Viliam Tulis.

V piatok 30.I.2015 ( v piatok) snehová kalamita spôsobila, že niektorým členom zo smeru Spišská Nová Ves – Mlynky – Stratená sme museli pomáhať prejsť cez sneh od priehrady aj na Dobšinskom kopci. Prejazd cez Vernár už nebol možný. Večer a v noci husto pršalo. Vyvrcholením bolo asi 12 hodinový výpadok elektrickej energie. Nešli už ani mobily. Na druhý deň boli najviac využité lopaty pri odpratávaní snehu z parkoviska a okolia penziónu.

Napriek snehovej kalamite sa uskutočnila akcia v Stratenskej jaskyni: Ľ. Cibula, M. Smatana, P. Smatana, M. Škorvánek, Jano z Kysúc, B. Tulis, N. Tulisová. M. Škorvánek s Janom pomocou lana zliezli Šťastnú priepasť a cez malý otvor prenikli do voľných priestorov – do Višňovej chodby jaskyne Duča. Tým došlo k prepojeniu Jaskyne Duča + Stratenská jaskyňa + Psie diery. V jaskyni Duča bola dosiahnutá dĺžka 823 m a tieto

tri jaskyne dosiahli spolu dĺžku 23 245 m. Ostaní členovia akcie zaisťovali podporu lezcom v priepasti a urobili revízny prieskum v chodbách Pod sprchou a Za sprchou, ktoré by mohli súvisieť s chodbami jaskyne Duča.

V doline Tiesňavy popadali lavíny a vytvorili v potoku hrádze s jazerami cez ktoré museli jaskyniarov zo Stratenskej jaskyne zdolať do pol pása vo vode.

31.1.I.2015 o 16. hod. začala výročná členská schôdza s prezentáciou činnosti klubu za rok 2014 a plánom na rok 2015. V bohatej diskusii sme prejednali mnohé problémy.

Každý účastník dostal Diplom a Plaketu.

Pri odchode 1.II.2015 sa všetci tešili na budúcoročný 4. Zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a osobitne hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

Prezentácie zo zimného zrazu si môžete po prihlásení stiahnuť tu.

Komentáre sú uzatvorené.