Archív článkov

Udalosti

XLVII. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 1. – 10.VIII.2014 bol pôvodne naplánovaný klubový jaskyniarsky týždeň v doline Tiesňavy v Slovenskom raji. Prví účastníci prišli v piatok dopoludnia do tábora v doline Tiesňavy podľa plánu. Príjazdová cesta od parkoviska do tábora bola po predchádzajúcich dažďoch miestami  napitá vodou a pre obyčajné osobné autá dosť riziková. Kým bolo jasné nebo podarilo sa nám postaviť stany a odviezť autá na vyhradené parkovisko vedľa lesnej cesty s tvrdým povrchom. O 12.45 hod začalo pršať. Molíkovci zapadli s autom hneď pri parkovisku. Viliam pomohol s terénnym autom doviezť materiál. Asi po 3 hodinách prestalo pršať, ale cesta do tábora už bola pre autá neprejazdná. Večer sme strávili už pri táboráku pod nepremokavou plachtou.

Týždňa sa zúčastnilo 23 členov klubu, 39 hostí: z toho 10 bývalých členov klubu, 27 rodinných príslušníkov členov klubu (manželky, deti, priatelia…) a dvaja oficiálni hostia: Ing. Peter Holúbek – predseda SSS a RNDr. Dana Šubová, CSc – riaditeľka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

Program týždňa bol zameraný na Jaskynný systém Stratenskej jaskyne, na južnú časť Slovenského raja a na slávnostnú schôdzu pri príležitosti 50. výročia vzniku Speleologického klubu Slovenský raj.

Slávnostný program pri príležitosti 50. výročia vzniku Speleologického klubu Slovenský raj začal 3.VIII.2014. O 14.30 hod otvoril V. Daniel, tajomník lubu, slávnostné stretnutie privítaním prítomných. Predseda klubu Ing. Ján Tulis po uvítaní prítomných na stretnutí pri príležitosti 50. výročia vzniku Speleologického klubu Slovenský raj uviedol, že za 50 rokov klub prešiel rôzne úspešné a menej úspešné obdobia. A o nich si chceme pohovoriť, pospomínať a pozrieť sa aj trochu dopredu, akou cestou by sa mal klub uberať. Zaželal bývalým a súčasným členom klubu, ich rodinným príslušníkom a hosťom príjemný pobyt a nezabudnuteľné zážitky.

Odovzdané boli vyznamenania niektorým členom klubu, ktoré im udelila Slovenská speleologická spoločnosť: Otília Novotná – strieborná medaila; Karel Molík – Čestné uznanie; Ing. Branislav Tulis – Čestné uznanie.

Program pokračoval krstom knižky 50 rokov Speleologického klubu Slovenský raj. Krstiteľom bol Doc. Matej Daniel, PhD. Použitá bola sintrová drvina a voda zo Stratenskej jaskyne.

Prišiel na rad jaskyniarsky guláš a občerstvenie. V družnej besede účastníci strávili príjemné popoludnie.

Podvečer nasledovala prezentácia 50 rokov Speleologického klubu Slovenský raj, v ktorej predseda klubu Ing. Ján Tulis zhodnotil činnosť klubu od jeho vzniku cez 50 ročné obdobie až podnes.

O knižku o Speleologickom klube bol medzi prítomnými mimoriadny záujem a každý účastník si odniesol s knižkou aj peknú spomienku na pobyt medzi jaskyniarmi.

Oslavy pokračovali do skorých ranných hodín.

V rámci pracovnej činnosti najväčšia pozornosť bola venovaná Jaskyne Duča. Priestory objavené v tomto roku – Valentínka, Rysia priepasť a Višňová chodba boli zamerané a zdokumentované. Spolu bolo zameraných a zmapovaných275 mpodzemných priestorov.

Do Stratenskej jaskyne sa uskutočnili štyri exkurzie pre 37 záujemcov.

Menší rozsah prác bol vykonaný v Jaskyni pri čmeliakovi.

Oštítkované boli 2 jaskyne na Pelci  s 6  jaskýň na planine Skala.

5.VIII.2014 okolo 15. hod. sa strhla búrka – lejak s výdatným dažďom, trochu ľadovca. Vytopilo niektoré stany. Molíkovcom sa zlomila tyčka na stane, Miháľovci odišli domov sa usušiť, ale  stan im nepremokol.

Každodenné zaistenie kvalitnej, pestrej, teplej stravy, pitnej vody  pre účastníkov zabezpečoval Peter Čížek so svojimi pomocníkmi a pohotovostnou službou, technické zaistenie týždňa zabezpečil Braňo Tulis.

Výbor ďakuje všetkým, veľkým aj malým účastníkom za vykonanú prácu, za vykopané kubíky, za zameranie jaskýň a nových priestorov v Jaskyni Duča, za plné hrnce dobrôt,  za veselú náladu…všetkým za ochotu, ktorou prispeli k úspešnému priebehu jaskyniarskeho týždňa.

Všetci sa tešme na  XLVIII. jaskyniarsky týždeň v roku 2015.

 

Členovia Speleologického klubu Slovenský raj účastníci jaskyniarskeho týždňa:

Ing. Juraj Balčák, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Doc. Matej Daniel, PhD,  Viktor Daniel, Ing. Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ladislav Dolejší, Pavel Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc, Ing. Miroslav Košík, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, RNDr. Ladislav Novotný, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová.

 

Komentáre sú uzatvorené.