Archív článkov

Udalosti

51. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 4.VIII. – 11.VIII.2018 bol zorganizovaný v poradí už päťdesiaty prvý klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov SKSR. Miesto konania akcie bola dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, v blízkosti Dobšinsko-stratenského jaskynného systému.

Prví ôsmi účastníci a piati rodinný prišli už 3. augusta. Po postavení vlastných stanov bola natiahnutá ochranná plachta nad ohniskom.

Od 4.VIII. bežal náš pestrý program bez nejakých rušivých vplyvov.

Týždňa sa zúčastnilo 24 členov klubu: Pavol  Balážik, Ing. Juraj Balčák,  prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D., Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ing. Viktor Daniel,  Ladislav Dolejší, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, Ing. Martin Konársky, Ing. Petra Konárska, RNDr. Vladimír Košel, CSc, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Otília Novotná, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozej Váš, Peter Váš, Peter Vozárik.

17 účastníci patrili rodinným príslušníkom: Aurel Daniel, Agáta Danielová, Damián Daniel, Diana Danielová, Ivana Danielová, Samuel Gašper, Filip Horáček, Zora Konárska, Gréta Konárska, Dominik Lazorík, Zdenka Molíková, Mirka Slejzáková, Lea Sopková, Kristian Šiket, Viliam Tulis, Dominika Turócziová, Jakub Váš.

Hlavným pracoviskom sa stala Stratenská jaskyňa.

V prvý pracovný deň sa uskutočnili do Stratenskej jaskyne dve exkurzie pre členov kresťanskej mládeže z Nových zámkov a pre rodinných príslušníkov. Celkom 12 ľudí.

Ďalšia akcia bola exkurzia aj so zvukovým nahrávaním o jaskyni pre reláciu Vlakotúra do Stratenskej jaskyne pre košický rozhlas Regina.

V Studňovej chodbe bola odobraná vzorka tiesňavských štrkov na ich stanovenie absolútneho veku.

Traja členovia urobili prechod zo Stratenskej jaskyne cez jaskyňu Duča na povrch pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Overovali priechodnosť cesty hlavne z hľadiska bezpečnosti. Prechod trval 3,5 hod. Prechod môžu absolvovať len účastníci znalí základov horolezeckého výcviku s použitím technických lezeckých pomôcok.

6.VIII. bola zorganizovaná akcia do Stratenskej jaskyne, ktorej sa zúčastnili 4 pracovníci zo Správy slovenských jaskýň a traja poľskí karsológovia. Cieľom akcie bol odber vzoriek tiesňavských a hnileckých štrkov, sintrovej výplne – stalagmitov. Vzorky budú využité na stanovenie absolútneho veku kosmogénnou metódou.

V Stratenskej jaskyni pokračovali sondovacie práce v Chodbe reprezentantov a v Priamej chodbe.

Úspešná bola akcia v Lámavej sieni Pod Sintrovým v Stratenskej jaskyni, kde bola preskúmaná asi 30 m hlboká priepasť s tiesňavskými štrkmi a z nej objavené ďalšie odbočky. Objav predstavuje asi 100 m jaskynných priestorov.  Prieskum  zahlinenej a klesajúcej chodby až k pukline s tiesňavskými štrkmi. Na ďalšej akcii pokračoval prieskum v Lámavej sieni sondovaním s cieľom prekopať sa do nových priestorov. Potvrdili sa výsledky z minulej akcie. V prieskume treba pokračovať výkopovými prácami. Na lokalite je bohatý výskyt nalepených na stenách tiesňavských štrkov do výšky 1,5 m.

Prieskum pokračoval aj Za jazerami a v Puklinovom dóme v Stratenskej jaskyni. Zistené tiesňavské štrky, sondovanie, perspektívne časti pre ďalší prieskum.

Vyhľadanie na povrchu priemet ústia starých komínov z Kryštálovej chodby a z Chodby reprezentantov.  Komín z Kryštálovej chodby vyúsťuje v teréne s menšími bralami na bralnatom chrbte smerujúcom na SZ. Komín z Chodby reprezentantov vyúsťuje na stredne strmom svahu hlavného hrebeňa. V okolí sú staré miliere. V teréne boli nájdené pomocou navigátora miesta, kde  je priemet ústia komínov zo Stratenskej jaskyne.

Plánovaná návšteva jaskyne Psie diery sa neuskutočnila, pretože nedokázali otvoriť dvere. Až v neskorom popoludní Viktor dvere otvoril.

Na druhý deň sa uskutočnila akcia do Psích dier na posúdenie perspektív v okolí Augustovej chodby.

Ani pokus o otvorenie zámku v Okienkovej jaskyni sa nevydaril. Po ďalšej akcii bol vymontovaný uzatvárací systém. Chyba bola odstránená a systém bol znovu namontovaný na dvere Okienkovej jaskyne. V jaskyni boli odstránené návnady a pasce zo zoologického výskumu.

Povrchový prieskum prebehol na Ondrejisku bez úspechu. Dvaja členovia navštívili jaskyňu Pelech a Noru.

Na lokalite Pusté Pole pod Kráľovou hoľou sme vykonali farbiaci pokus – zafarbená voda potoka bola nasmerovaná a spustená do Hnileckej jaskyne. Pokus sa nevydaril, zafarbenú vodu sme v pozorovaných miestach nezistili.

Počas týždňa niektorí členovia klubu oslávili v kruhu jaskyniarov svoje výročné jubileá 40, 50, 70 a 75 rokov.

Do videnia v r. 2019 v Tiesňavách.

Ján Tulis

Fotogaléria z akcie

Komentáre sú uzatvorené.