Archív článkov

Udalosti

7. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

Ďalší, v poradí už  7. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 25.I. – 27.I.2019 v Starej krčme v Stratenej. Ubytovanie bolo zaistené v penzióne Lesanka. Prítomní boli títo členovia klubu: Ing. Juraj Balčák, Ľuboš Cibula, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ladislav Dolejší, Samuel Gašper, Miloš Greisel, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná,  Ing. Peter Schuster, Ing. Štefan Skalský, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Ing. Jozef Váš, Peter Váš, Peter Vozárik. Spolu 24 členov, traja rodinní príslušníci a jeden bývalý člen klubu.

Stretnutie začalo v piatok ráno 25.I.2019. Uskutočnila sa pracovná akcia v Jazvečej jaskyni. Povrchová akcia bola zameraná na fotografovanie mostov v Hnileckom kaňone a západne od Dobšinskej Ľadovej Jaskyne. Ostatní členovia klubu pricestovali v popoludňajších alebo večerných hodinách.

26.I.2019 boli vykonané dve akcie: Jazvečia jaskyňa: počas akcie sme pokračovali v prehlbovaní dna a rozširovaní priestoru v mieste nachádzajúcom sa severne od meračského bodu č.14. Pri práci sme si pomáhali okrem kladiva a krompáča aj elektrickou zbíjačkou ktorú sme mali napojenú do elektrocentrály umiestnenej pred vchodom do jaskyne. Tento nástroj sa javí ako veľmi efektívny a budeme ho využívať aj na ďalších akciách. Najväčší problém je s transportom elektrocentrály ku jaskyni. Počas tejto akcie sme využili to že bola primeraná snehová pokrývka a zamrznutý potok a elektrocentrálu sme tak mohli ťahať na sánkach.

Celodenná akcia pokračovala v Chodbe reprezentantov Stratenskej jaskyne sondovaním.

Pokračovalo fotografovanie mostov: dva mosty pri telese priehradného múra v Pacmanskej Maši, železničný most  v hornej časti vodnej nádrže.

O 17. hodine sa začala výročná členská schôdza Speleologického klubu Slovenský raj. Účastníci schôdze boli oboznámení s celoročnou činnosťou v roku 2018, hospodárením klubu a predložený bol plán práce na rok 2019. Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleologického prieskumu v Dobšinsko-stratenskom jaskynnom systéme a v iných perspektívnych lokalitách Slovenského raja. V nasledujúcej diskusii sme prebrali problémy práce klubu hlavne technologické postupy sondovania a metodiku speleologického prieskumu.

Schválením uznesenia o činnosti v uplynulom roku a návrhy a plány na budúci rok 2019 bola schôdza ukončená.

Pred večerou nasledovala gratulácia a oslava nášho jubilanta – sedemdesiatnika Miloša Greisela.

Každý účastník dostal Diplom.

Pri odchode 27.I.2019 sa všetci tešili na nasledujúci 8. zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a zvlášť hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

Fotogaléria z akcie

Komentáre sú uzatvorené.