Archív článkov

Udalosti

52. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 3.VIII. – 10.VIII.2019 bol zorganizovaný v poradí už päťdesiaty druhý klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov Speleologického klubu Slovenský raj. Miesto konania akcie bola dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, v blízkosti Dobšinsko-stratenského jaskynného systému.

Prvý predvoj šiestich členov a dvoch rodinných príslušníkov obsadil táborisko už 2. augusta. Po postavení vlastných stanov bola natiahnutá ochranná plachta nad ohniskom a privezené do tábora hygienické zariadenia.

Od 3.VIII.2019 bežal náš pestrý program bez nejakých rušivých vplyvov.

Týždňa sa zúčastnilo 25 členov klubu: Ing. Juraj Balčák, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Ing. Peter Budický, prof. RNDr. Matej Daniel PhD., Viktor Daniel, st., Karolína Danielová, Ing. Viktor Daniel, ml.,  Ladislav Dolejší, Miloš Greisel, Ing. Pvel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozef Váš, Peter Váš.

19 účastníci zastupovali rodinných príslušníkov: Mária Budická, Petra  Budická, Aurel Daniel, Agáta Danielová, Damián Daniel, Diana Danielová, Ivana Danielová, Jana Eliášová, Filip Horáček, Karel Molík, ml., Lýdia Molíková, Markéta Molíková, Zdenka Molíková, Zuzana Molíková, Mikuláš Planka, Eva Schusterová, Lea Sopková, Ing. Viliam Tulis. Ing. Věra Tulisová,

Hlavným pracoviskom sa stala Stratenská jaskyňa a Jazvečia jaskyňa.

Hneď v prvý pracovný deň bola navštívená Jazvečia jaskyňa, Jaskyňa čudnej lebky a Ponorená diera. Cieľom akcie bolo posúdiť uvedené jaskyne pre ďalší prieskum.  Chceli sme elektrocentrálu dopraviť do Chodby reprezentantov Stratenskej jaskyne. Preto cvične bola piatimi jaskyniarmi s pracovnými pomôckami násady do čakana  dopravená  menšia elektrocentrála do Jazvečej jaskyne. Po povrchu neboli žiadne problémy  s dopravou, ale v jaskyni, kde je možné byť iba v pokľaku sa situácia výrazne mení. Dvihnúť mašinu bol fyzicky poriadny záber. Doprava elektrárne v jaskyni je skoro nemožná. Práca s elektrickým kladivom robila zázraky. Z dôvodu čistoty ovzdušia v jaskyni je treba elektráreň umiestniť pred jaskyňu. Elektrocentrála bola dopravená do tábora.  Práce v jaskyni pokračovali úspešne aj bez elektrocentrály.

V Stratenskej jaskyni boli zamerané a zmapované jaskynné chodby pri Lámavej sieni v rozsahu 118 m. Mapovacie práce pokračovali aj v Puklinovom dome v rozsahu 21 m. V Chodbe reprezentantov boli zamerané bočné priestoey v rozsahu asi 30 m.   Rozširovanie diery do štrbiny, ktorá má rozmer 1×1,5 m až 2 m. Smer štrbiny je smerom na juh, sklon  na sv. V sintri boli nájdené drobné (max. ø 7 mm) štrky limonitu, čierne zafarbené a dobre opracované svetlé obliačiky kremeňa s max. rozmerom 1,8 – 2 cm. Pokračoval prieskum blízkeho okolia.

V posledný deň týždňa bola navštívená Jaskyňa v Skale. Pri prieskume zistili asi 15 m nových priestorov s jazierkom a riečnymi štrkmi. Je to nádejná lokalita pre ďalší prieskum.

Okienková jaskyňa, exkurzia, zisťovanie prievanu neprinieslo žiadne nové plusové výsledky, prieskum, fotodokumentácia. Uzáver jaskyne bol v poriadku. Prievan bol zistený iba na začiatku jaskyne.

Na vchodoch štyroch jaskýň boli upevnené identifikačné štítky, zmerané súradnice a foto dokumentácia vchodov.

Do Stratenskej jaskyne boli zorganizované pre záujemcov tri exkurzie  (15 ľudí). Tri povrchové prieskumné exkurzie boli na planine Duča a Danková.

V Stratenskej jaskyni pracovali traja poľskí jaskyniari: odoberali vzorky zo stalagmitov na analýzy.

Tábor navštívil doc. P. Bella, PhD: informoval o programe v roku 2020, budú oslavy 150.  výročie od objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Počas týždňa niektorí členovia klubu oslávili v kruhu jaskyniarov svoje výročné jubileá 40, 60, 65 a 70 rokov.

Do videnia v r. 2020 v Tiesňavách.

Ján Tulis

Galéria fotografií k JT2019

Komentáre sú uzatvorené.