Archív článkov

Udalosti

3. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

Aj v roku 2015 sme sa rozhodli pokračovať v zimných zrazoch. 3. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 29.I. – 1.II.2015 v penzióne Borovica v Stratenej. Zúčastnilo sa ho 21 členov klubu: Pavol Balážik, Ing. Peter Budický, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, Ing. Miroslav Košík, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, RNDr. Ladislav Novotný, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová. Prítomní boli aj dvaja nečlenovia SSS Martin Škorvánek a Jano z Kysúc, a 3 rodinní príslušníci: Eva Schusterová, p. Smatanová, a Viliam Tulis.

V piatok 30.I.2015 ( v piatok) snehová kalamita spôsobila, že niektorým členom zo smeru Spišská Nová Ves – Mlynky – Stratená sme museli pomáhať prejsť cez sneh od priehrady aj na Dobšinskom kopci. Prejazd cez Vernár už nebol možný. Večer a v noci husto pršalo. Vyvrcholením bolo asi 12 hodinový výpadok elektrickej energie. Nešli už ani mobily. Na druhý deň boli najviac využité lopaty pri odpratávaní snehu z parkoviska a okolia penziónu.

Napriek snehovej kalamite sa uskutočnila akcia v Stratenskej jaskyni: Ľ. Cibula, M. Smatana, P. Smatana, M. Škorvánek, Jano z Kysúc, B. Tulis, N. Tulisová. M. Škorvánek s Janom pomocou lana zliezli Šťastnú priepasť a cez malý otvor prenikli do voľných priestorov – do Višňovej chodby jaskyne Duča. Tým došlo k prepojeniu Jaskyne Duča + Stratenská jaskyňa + Psie diery. V jaskyni Duča bola dosiahnutá dĺžka 823 m a tieto

tri jaskyne dosiahli spolu dĺžku 23 245 m. Ostaní členovia akcie zaisťovali podporu lezcom v priepasti a urobili revízny prieskum v chodbách Pod sprchou a Za sprchou, ktoré by mohli súvisieť s chodbami jaskyne Duča.

V doline Tiesňavy popadali lavíny a vytvorili v potoku hrádze s jazerami cez ktoré museli jaskyniarov zo Stratenskej jaskyne zdolať do pol pása vo vode.

31.1.I.2015 o 16. hod. začala výročná členská schôdza s prezentáciou činnosti klubu za rok 2014 a plánom na rok 2015. V bohatej diskusii sme prejednali mnohé problémy.

Každý účastník dostal Diplom a Plaketu.

Pri odchode 1.II.2015 sa všetci tešili na budúcoročný 4. Zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a osobitne hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

Prezentácie zo zimného zrazu si môžete po prihlásení stiahnuť tu.

XLVII. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 1. – 10.VIII.2014 bol pôvodne naplánovaný klubový jaskyniarsky týždeň v doline Tiesňavy v Slovenskom raji. Prví účastníci prišli v piatok dopoludnia do tábora v doline Tiesňavy podľa plánu. Príjazdová cesta od parkoviska do tábora bola po predchádzajúcich dažďoch miestami  napitá vodou a pre obyčajné osobné autá dosť riziková. Kým bolo jasné nebo podarilo sa nám postaviť stany a odviezť autá na vyhradené parkovisko vedľa lesnej cesty s tvrdým povrchom. O 12.45 hod začalo pršať. Molíkovci zapadli s autom hneď pri parkovisku. Viliam pomohol s terénnym autom doviezť materiál. Asi po 3 hodinách prestalo pršať, ale cesta do tábora už bola pre autá neprejazdná. Večer sme strávili už pri táboráku pod nepremokavou plachtou.

Týždňa sa zúčastnilo 23 členov klubu, 39 hostí: z toho 10 bývalých členov klubu, 27 rodinných príslušníkov členov klubu (manželky, deti, priatelia…) a dvaja oficiálni hostia: Ing. Peter Holúbek – predseda SSS a RNDr. Dana Šubová, CSc – riaditeľka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

Program týždňa bol zameraný na Jaskynný systém Stratenskej jaskyne, na južnú časť Slovenského raja a na slávnostnú schôdzu pri príležitosti 50. výročia vzniku Speleologického klubu Slovenský raj.

Slávnostný program pri príležitosti 50. výročia vzniku Speleologického klubu Slovenský raj začal 3.VIII.2014. O 14.30 hod otvoril V. Daniel, tajomník lubu, slávnostné stretnutie privítaním prítomných. Predseda klubu Ing. Ján Tulis po uvítaní prítomných na stretnutí pri príležitosti 50. výročia vzniku Speleologického klubu Slovenský raj uviedol, že za 50 rokov klub prešiel rôzne úspešné a menej úspešné obdobia. A o nich si chceme pohovoriť, pospomínať a pozrieť sa aj trochu dopredu, akou cestou by sa mal klub uberať. Zaželal bývalým a súčasným členom klubu, ich rodinným príslušníkom a hosťom príjemný pobyt a nezabudnuteľné zážitky.

Odovzdané boli vyznamenania niektorým členom klubu, ktoré im udelila Slovenská speleologická spoločnosť: Otília Novotná – strieborná medaila; Karel Molík – Čestné uznanie; Ing. Branislav Tulis – Čestné uznanie.

Program pokračoval krstom knižky 50 rokov Speleologického klubu Slovenský raj. Krstiteľom bol Doc. Matej Daniel, PhD. Použitá bola sintrová drvina a voda zo Stratenskej jaskyne.

Prišiel na rad jaskyniarsky guláš a občerstvenie. V družnej besede účastníci strávili príjemné popoludnie.

Podvečer nasledovala prezentácia 50 rokov Speleologického klubu Slovenský raj, v ktorej predseda klubu Ing. Ján Tulis zhodnotil činnosť klubu od jeho vzniku cez 50 ročné obdobie až podnes.

O knižku o Speleologickom klube bol medzi prítomnými mimoriadny záujem a každý účastník si odniesol s knižkou aj peknú spomienku na pobyt medzi jaskyniarmi.

Oslavy pokračovali do skorých ranných hodín.

V rámci pracovnej činnosti najväčšia pozornosť bola venovaná Jaskyne Duča. Priestory objavené v tomto roku – Valentínka, Rysia priepasť a Višňová chodba boli zamerané a zdokumentované. Spolu bolo zameraných a zmapovaných275 mpodzemných priestorov.

Do Stratenskej jaskyne sa uskutočnili štyri exkurzie pre 37 záujemcov.

Menší rozsah prác bol vykonaný v Jaskyni pri čmeliakovi.

Oštítkované boli 2 jaskyne na Pelci  s 6  jaskýň na planine Skala.

5.VIII.2014 okolo 15. hod. sa strhla búrka – lejak s výdatným dažďom, trochu ľadovca. Vytopilo niektoré stany. Molíkovcom sa zlomila tyčka na stane, Miháľovci odišli domov sa usušiť, ale  stan im nepremokol.

Každodenné zaistenie kvalitnej, pestrej, teplej stravy, pitnej vody  pre účastníkov zabezpečoval Peter Čížek so svojimi pomocníkmi a pohotovostnou službou, technické zaistenie týždňa zabezpečil Braňo Tulis.

Výbor ďakuje všetkým, veľkým aj malým účastníkom za vykonanú prácu, za vykopané kubíky, za zameranie jaskýň a nových priestorov v Jaskyni Duča, za plné hrnce dobrôt,  za veselú náladu…všetkým za ochotu, ktorou prispeli k úspešnému priebehu jaskyniarskeho týždňa.

Všetci sa tešme na  XLVIII. jaskyniarsky týždeň v roku 2015.

 

Členovia Speleologického klubu Slovenský raj účastníci jaskyniarskeho týždňa:

Ing. Juraj Balčák, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Doc. Matej Daniel, PhD,  Viktor Daniel, Ing. Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ladislav Dolejší, Pavel Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc, Ing. Miroslav Košík, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, RNDr. Ladislav Novotný, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová.

 

2. Zimný pracovný zraz

2. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj v Stratenej v dňoch 31.I. – 2.II.2014

Po dobrých skúsenostiach z minulého roku sme sa rozhodli pokračovať v zimných zrazoch. Aj v tomto roku 2. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 31.I. – 2.II.2014 v penzióne Borovica v Stratenej. Zúčastnilo sa 23 členov klubu: Ing. Juraj Balčák, Ing. Peter Budický, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Miroslav Košík, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, RNDr. Ladislav Novotný, Peter Pollág, Ladislav Scheirich, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová a piati rodinní príslušníci: Katarína Anďalová, Eva Schusterová, Ivana Sopková, Lea Sopková, Ing. Mária Tulisová.

Pracovnou náplňou bolo štítkovanie jaskýň na planine Pelc – v jej vrchnej časti, práca v Stratenskej jaskyni. Snehové podmienky -  málo snehu dovoľovali využiť v teréne lyže – bežky len obmedzene.

Osadené štítkami boli jaskyne Dobývka Fe rudy, V brale, Diera v streche, Motýlia a Strmá jaskyňa. Pre všetky jaskyne boli zmerané súradnice vchodov a fotodokumentácia pozície jaskyne.

V Stratenskej jaskyni sa uskutočnila akcia v Chodbe reprezentantov. Okrem sondovania pripojená bola na bod 1825 diera s prievanom.

1.II.2014 o 17. hod. začala výročná členská schôdza s prezentáciou činnosti klubu za rok 2013 a plánom na rok 2014. V bohatej diskusii sme prejednali mnohé problémy.

Každý účastník dostal Diplom a Plaketu.

Pri odchode 2.II.2014 sa všetci tešili na budúcoročný 3. Zimný  zraz.

Ďakujem všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a osobitne hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

Predseda SK SR

Foto: Karolína Danielová, Oľga Miháľová

Dokumentácia z členskej schôdze 
(dostupná po prihlásení)

Zimný pracovný zraz 2013

Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj v Stratenej v dňoch 23. – 27.I.2013

Po objavení Stratenskej jaskyne sa Stratená, malá obec učupená v kaňone Hnilca v podnoží krasových planín Pelc, Duča a Havrania skala, sa stala naším dočasným domovom.

Všetky naše jaskyniarske akcie sa končili v starej stratenskej krčme. Hlavne v zime sa bolo treba ohriať pri rozpálenej peci a praskajúcom dreve v ohni. Domáci stratenčania nás už brali ako svojich. Náš vzťah k Stratenej a jej občanom sa stal veľmi srdečný. Preto aj naše terajšie zimné stretnutie sa mohlo uskutočniť iba v Stratenej. A tak vracajúc sa v spomienkach do minulosť zišli sme sa v Stratenej v penzióne Borovica na Prvom zimnom zraze jaskyniarov Speleologického klubu Slovenský raj.

Nápad to bol Braňa Tulisa a veru napriek tomu, že mal od prvej chvíle od nás plnú podporu v kútiku duše  bola aj určitá obava z neúspechu. Veď ľudia už aj spohodlneli, komu by sa chcelo v zime, v snehu brodiť sa do Stratenskej jaskyne.

Ubytovaní sme boli v penzióne Borovica, kde sa o nás vzorne postarali.

Zraz bol naplánovaný od 23. do 27.I.2013. Po odsúhlasení zrazu sme k nemu pridali aj uskutočniť výročnú členskú schôdzu členov klubu.

Myslím, že v určenom termíne sa nám nikto neprihlásil. Ale 10.XII.2012 sme  mohli zaregistrovať  17 účastníkov.

Schádzali sme sa po 2 – 3 od 23.I.2013, ale za dva dni sme boli už skoro v plnom počte. Aby som sa priznal, najväčšiu obavu som mal z účasti. Každý  si hradil sám všetky výlohy.

Prírodné podmienky sa ukázali horšie ako sme predpokladali. Záľaha snehu, neprechodené ani turistické chodníky, ani na bežkách sa nedalo prebrodiť. Prvý prechod k Startenskej jaskyni trval 4 hodiny, keď v lete vybehnete za 45 – 60 minút.

Ako sa však ukázalo naše obavy boli neopodstatnené. Do Stratenskej jaskyne sme urobili dve vychádzky s 10 jaskyniarmi. Aj na povrchu v hlbokom snehu sa uskutočnil prieskum nádejných miest, kde sa očakávali výduchy teplého jaskynného vzduchu v zasneženom teréne.

26.I.2013 o 16. hod. začala výročná členská schôdza. Správa o činnosti za uplynulí rok a plán na rok 2013 sa nečítali z papiera., ale formou prezentácie, doplnené fotografiami, mapami a tabuľkami.  Už dávno sme na schôdzi nezažili taký záujem a takú vecnú diskusiu.

Po schôdzi sme si pochutnali na Stratenskom guláši.

Zrazu sa celkom zúčastnilo 25 členov klubu a 3 rodinní príslušníci.

Žiadne prevratné výsledky sme nedosiahli, ale každý bol spokojný, že sme sa stretli, že sme boli spolu.

Každý účastník dostal zo zimného zrazu na pamiatku Diplom a Plaketu.

Ráno 27.I.2013 sme sa rozchádzali so želaním do videnia na 2. Zimnom zraze v roku 2014.

Čo povedať na záver? V prvom rade v mene všetkých účastníkov ďakujem organizátorovi  Ing. Braňovi  Tulisovi za jedinečný nápad a jeho úspešnú realizáciu a ostatným ďakujem za účasť, za vytvorenie veľmi príjemného, tvorivého a kamarátskeho prostredia.

 

Ing. Ján Tulis
predseda SKSR

Fotogaléria z akcie:

 

V prílohe je krátka prezentácia s obrázkami:

XLV. Jaskyniarský týždeň Speleologického klubu Slovenský raj

     3.VIII.2012 sme sa stretli na našom táborisku v doline Tiesňavy v Slovenskom raji. Privítalo nás slnečné počasie, ale už okolo obeda sa spoza  Duče prihnal tmavý mrak, ktorý nás pristihol nepripravených a stany sme „dorábali“ už počas poriadneho dažďa. Poobede sa vyčasilo a v sobotu sme sa už niektorí vybrali na pracovné akcie. V sobotu sa situácia zopakovala. Okolo 14 hod. sa strhla poriadna búrka s výdatným ľadovcom. Prívalová voda v potoku vymietla „chladničku“ v potoku a odplavila niektorým členom potraviny a nápoje uložené v potoku. Navečer po opadnutí  vody v potoku sa niektorí vydali hľadať odplavené potraviny. A veru sa to vyplatilo. Nájdených 20 plechoviek  nápoja a balík jogurtov bol ich odmenou. V ďalších dňoch až do soboty sa žiadne mimoriadne situácie nevyskytli. V sobotu 11.VIII.2012 o 4 hod. ráno  sa začal veľmi tichý a jemný dážď,  pokračoval s prestávkami a z hodiny na hodinu sa zväčšoval, až poriadne lialo. Takže začínali sme v piatok v daždi a v ďalšiu sobotu končili v slušnom lejaku.

     Týždňa sa zúčastnilo 23 členov klubu, 19 rodinných príslušníkov členov klubu (manželky, deti, priateľky, známi …).

Pracovne bol týždeň zameraný na zameriavanie vchodov známych jaskýň. Spolu bolo zameraných  vyše 40  jaskýň.  V Stratenskej jaskyni pokračovalo  sondovanie v Chodbe reprezentantov a v Meandrovom dóme. Pokračovalo aj sondovanie v jaskyni U čmeliaka a v Sintrovej.  U čmeliaka sa dosiahol najväčší efekt  zistením v jaskyni riečnych štrkov, ktoré zvýšili perspektívnosť lokality. Taktiež sa sondovalo v zimnom  výduchu neďaleko jaskyne U čmeliaka a v Čižmovej jaskyni na Pelci. Meračsky bol pripojený Hlboký dóm Stratenskej jaskyne na známe body.

Členovia Horskej  záchrannej služby pod vedením Ivana Račku nainštalovala v Chodbe reprezentantov novú kotvu  pre lano, ktoré by slúžilo v prípade havárie železných rebríkov. V Jazernej priepasti bolo v pláne vybudovať lanové premostenie, avšak dve kotvy – nity boli nainštalované len do stropu nad okrajom priepasti.

Vo štvrtok vo večerných hodinách sme si pozreli prezentáciu o krase, jaskynnom systéme Stratenskej jaskyne a o jeho kartografickom zobrazení.

Prítomní jubilanti P. Čížek (60 rokov), a Ladislav Novotný (75 rokov) oslávili v stredu svoj sviatok spoločným posedením pri upečenej šunke a vychladených nápojoch..

Piatok bol venovaný exkurzii do Stratenskej jaskyne, ktorej sa zúčastnili niektorí rodinní príslušníci, ich kamaráti, zástupca riaditeľa Národného parku Slovenský raj s dvoma deťmi, 3 zamestnanci – geológovia firmy Ludovika-energy zo Spišskej Novej Vsi s dvoma priateľkami.

Každodenné zaistenie kvalitnej, pestrej, teplej stravy pre účastníkov zabezpečoval P. Čížek.

Za celú akciu nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam.

Výbor ďakuje všetkým, veľkým aj malým účastníkom za vykonanú prácu, za vykopané kubíky, za zameranie jaskýň a Hlbokého dómu, za plné hrnce dobrôt, muzikantom za veselú náladu…všetkým za ochotu, ktorou prispeli k úspešnému priebehu jaskyniarskeho týždňa.

Tešme sa všetci na  XLVI. jaskyniarsky týždeň v roku 2013.

 

Ján Tulis