Archív článkov

Udalosti

Fero Miháľ – z tvorby

Narodil sa 16.10.1948 v Bardejovskej Novej Vsi. Od roku 1969-2005 pracoval ako geológ na Uránovom prieskume (neskoršie URANPRES) v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 2006-2011 pracoval na Správe NP Slovenský raj ako stražca-anorganik.  V súčasnosti je už na dôchodku a žije v Poprade. Od roku 1970 je  členom speleologického klubu Slovenský raj. Jeho začiatky sú v Medvedej jaskyni, Stratenskej jaskyni a jaskyni Psie diery. Do Klubu amatérov – výtvarníkov v Spišskej Novej Vsi vstupuje v roku 1980. Postupné prelínanie sa dvoch koníčkov vyúsťuje do prvých výtvarných prác z jaskyniarskeho prostredia. Výsledky svojej tvorby prezentoval často vo forme kresieb na stránkach Spravodaja SSS, účasťou na výstavách neprofesionálnych výtvarníkov, autorskými  výstavami v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a v zahraničí na výstavách v Austrálii, USA ako aj na Medzinárodnom speleologickom kongrese vo Švajčiarsku a Brazílii. Od roku 1997 je členom ISSA (International Society for Speleological Art). Z maliarskych techník dominuje pastel, menej je zastúpený olej. Významné miesto má kresba tušom, tempera i akvarel. Témy jeho tvorby sú krajina a svet jaskýň. Približuje nám krásy prírody pre potešenie svoje a nás všetkých. V ostatnom období sa venuje intenzívne aj digitálnej fotografii jaskýň.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Napísať komentár

  

  

  


*