Archív článkov

Udalosti

Speleomíting 2015

Ocenenia na Speleomítingu 2015

 Ceny za objavy

  •  doma

Slovenská speleologická spoločnosť udeľuje cenu za rok 2014

jaskyniarom zo Speleo Bratislava za prepojenie jaskýň Stará Garda a Jubilejná

Slovenská speleologická spoločnosť udeľuje cenu za rok 2014

Jaskyniarskemu klubu Demänovská dolina za  objav chodieb v Jaskyni mieru

Slovenská speleologická spoločnosť udeľuje cenu za rok 2014

Speleologickému klubu Slovenský raj za objav chodieb v jaskyni Duča

  • v zahraničí

Slovenská speleologická spoločnosť udeľuje cenu za rok 2014

členom klubu Speleodiver za úspešné pôsobenie v zahraničí

Divácka cena na Speleomítingu:

  • najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít:

Kryštálová jaskyňa – klenot spod Malého Rozsutca

 (autor: Štefan Mucha, Tomáš Hampl, Jaskyniarská skupina A. Vallu  Terchová)

  • najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest

Mexiko – objavovanie vodou zatopených jaskýň

(Karol Kýška, Speleologický klub Speleodriver)

  •  kategória speleologická fotografia:

Kryštálová jaskyňa – klenot spod Malého Rozsutca

(autor: Štefan Mucha, Tomáš Hampl, Jaskyniarská skupina A. Vallu Terchová)

  •  kategória speleologická dokumentácia a zobrazenie jaskýň na mapách:

Jaskyne Demänovskej doliny

(Pavol Herich, Speleologický klub Demänovská dolina)

Napísať komentár

  

  

  


*